Tag

Verdrag van de Rechten van het Kind
kinderen

Kinderen krijgen recht van spreken

14 Apr 2011. Het initiatiefvoorstel van de Haagse Stadspartij ‘Den Haag geeft kinderen recht van spreken’ is op 14 april 2011 door de gemeenteraad aangenomen.   Het initiatiefvoorstel is gericht op het instellen en organiseren van een jaarlijkse Kinderrechtendag, daarnaast worden voortaan alle gemeentelijke besluiten getoetst op hun kindvriendelijkheid, gebaseerd op het Internationaal Verdrag van de...
Lees verder