Tag

Somaliërs
Fatima Faïd

Haagse Stadspartij vraagt aandacht voor positie Somalische jongeren

De Haagse Stadspartij vraagt het gemeentebestuur in schriftelijke vragen om een beleidsprogramma te ontwikkelen gericht op het verbeteren van de maatschappelijke positie van Somalische jongeren. Uit een verkennende studie van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) bleek onlangs dat Somalisch-Nederlandse jongeren veel kwetsbaarder zijn dan andere jongeren van niet-westerse herkomst. Somalisch-Nederlandse jongeren kampen met specifieke...
Lees verder