Haagse Stadspartij: ook studenten hebben recht op energietoeslag

Eind maart maakte het college bekend hoe zij invulling geeft aan de nationale compensatie voor de hogere energieprijzen. Opvallend is dat de gemeente Den Haag de uitvoering koppelt aan de Ooievaarsregeling.

Fatima Faïd: “De gemeente steunt zo in eerste instantie de gezinnen die de weg naar het stadhuis al kennen. De problemen zijn echter groter. Ik mis een aanpak om ook andere gezinnen met problemen direct te helpen. Zij moeten nu tot juli wachten ”.

Fractievertegenwoordiger Tim de Boer vult aan: “Opvallend is het feit dat zowel landelijk als lokaal studenten worden vergeten, terwijl juist deze groep vaak in kwalitatief mindere huizen woont. Ook hebben zij het nu al moeilijk om rond te komen en zitten zij qua inkomen meestal ook onder de 130% van de bijstandsnorm die het college nu als grens hanteert”.

De Haagse Stadspartij wil dat het college snel met een aanvullende regeling komt om ook studenten te ondersteunen met de stijgende kosten. En dat het college de huidige regeling versneld gaat uitvoeren, zodat men niet tot juli hoeft te wachten op de compensatie. Ook is het nu op de website van de gemeente onduidelijk wanneer je nu precies recht hebt op de toeslag. Kijk op de website van Den Haag  voor meer informatie. Wil je meer weten over de ooievaarsregelingen? Kijk hier.

De vragen:

Op 22 maart 2022 publiceerde het college de “Beleidsregel energietoeslag Den Haag 2022”* . Met deze beleidsregel geeft het college invulling aan de landelijk toegezegde energietoeslag om de sterk gestegen energieprijzen te compenseren. 

Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen

 1. Waarom heeft het college gekozen om de uitvoering van de regeling te koppelen aan de ooievaarsregeling? Welke voor- en nadelen heeft dat?
 2. Kan het college aangeven hoeveel mensen direct de toeslag krijgen overgemaakt? Kan het college aangeven hoeveel mensen er wel recht op hebben, maar pas in mei een aanvraag kunnen indienen? 
 3. Zijn er maatwerkoplossingen voor de groep mensen die (net) niet in aanmerking komen voor deze toeslag, maar wel aantoonbaar in de problemen komen door de energieprijzen? Hoe zien die eruit uit? 
 4. Waarom heeft het college tot 1 mei nodig om een formulier op de website te zetten voor de mensen die geen ooievaarspas hebben? Kan dit sneller? 
 5. Voor de afhandeling van de aanvragen via het formulier hanteert het college de standaard termijn van 8 weken. Dat betekent dat de mensen die via de website een aanvraag moeten doen pas op zijn vroegst op 1 juli het bedrag uitgekeerd krijgt. Klopt dit?
 6. Kan het college toezeggen de afhandeling zo te versnellen dat er binnen 2-4 weken een uitspraak en uitkering is? 
 7. Kent het college de oproep van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) om ook studenten te compenseren voor de stijgende energiekosten? ( zie bijlage) Zo ja, wat vindt het college van deze oproep?
 8. Is het college het met mij eens dat studenten vaak in kwalitatief mindere huizen wonen? 
 9. Is het college het met mij eens dat studenten en jongeren ook warmte verdienen? 
 10. Waarom kunnen MBO studenten en studenten zonder studiefinanciering wel een ooievaarspas aanvragen en dus aanspraak maken op de energietoeslag en studenten met studiefinanciering niet? 
 11. Kan het college aangeven waarom studenten HBO en WO met een DUO-lening geen aanspraak kunnen maken op de ooievaarsregelingen? 
 12. Kan het college aangeven of de grote groep buitenlandse studenten – die dus geen studiefinanciering ontvangt – die hier studeert in aanmerking komt voor de energietoeslag? Zo nee, waarom niet?
 13. Welke acties zet het college in om de regeling energietoeslag bekend te maken bij de doelgroepen? Is er ook sprake van meertalige communicatie gericht op specifieke doelgroepen? 
 14. Waarom heeft het college geen eigen regeling energietoeslag gemaakt voor studenten die in Den Haag wonen?
 15. Kan het college toezeggen dit zo snel mogelijk alsnog te regelen?
 16. Kan het college toezeggen een lobby te starten richting de regering om ook studenten te gaan compenseren voor de hogere energielasten?