Strijd voor mensenrechten ongedocumenteerden gaat door

In het kabinet woedt op dit moment een hevige politieke discussie over het wel of niet invoeren van een landelijke bed-, bad-, en broodregeling voor ongedocumenteerden. Het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa oordeelde eerder dat Nederland mensenrechten schendt door mensen zonder verblijfstitel uit te sluiten van basisvoorzieningen zoals voedsel en onderdak. De Haagse Stadspartij is blij dat burgemeester Van Aartsen heeft aangegeven dat de bed-, bad-, en broodvoorziening in Den Haag wat hem betreft, gewoon blijft bestaan. Raadslid Fatima Faïd: “Het is goed dat de Burgemeester deze verantwoordelijkheid voelt en zich inzet om ongedocumenteerden in onze stad van Vrede & Recht op een humane manier te behandelen”.

Met een bed-, bad- en broodvoorziening is de strijd voor de mensenrechten van ongedocumenteerden wat de Haagse Stadspartij betreft echter nog niet gestreden. “Deze basisvoorziening biedt natuurlijk geen oplossing voor de niet sluitende vreemdelingenwet waardoor mensen die niet terug kunnen naar de landen van herkomst in een grijs niemandsland belanden” aldus Faïd. Het Haagse raadslid maakt zich grote zorgen om de groep ongedocumenteerden die tussen wal en schip belandt omdat hun land van herkomst hen niet opneemt: “deze mensen kunnen geen kant op, ze mogen niet werken en kunnen geen beroep doen op hulpverlening en begeleiding”.

De Haagse Stadspartij blijft de strijd van ongedocumenteerden net zo lang steunen totdat hun menselijke waardigheid en rechten gerespecteerd worden.