Spoorbrug over de Trekvliet mogelijk monument

Dankzij een unaniem aangenomen motie op initiatief van raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij wordt de spoorbrug over de Trekvliet mogelijk aangewezen tot gemeentelijk monument. Het gaat om industrieel erfgoed uit de 19e eeuw op de grens van de Stationsbuurt, het Schipperskwartier, de Rivierenbuurt en de Binckhorst. De spoorbrug is bijzonder vanwege de vormgeving van de brug, gebouwd in natuursteen en baksteen met stalen liggers en gietijzeren zuilen. Het ijzer is afkomstig van de Haagse ijzergieterij De Prins van Oranje.

De motie werd ingediend bij de bespreking van de Nota’s van Uitgangspunten HS Kwartier en Haagvlietpoort, waarin vooral de plannen voor hoge woontorens achter station Hollands Spoor worden beschreven. Peter Bos: “Het gebied ondergaat straks een grote metamorfose en juist daarom moeten we het weinige erfgoed dat er nog is goed beschermen.” In het gebied werd eerder al de voormalige bierbrouwerij De Drie Hoefijzers aangewezen tot monument, net als het Stationspostkantoor aan de Rijswijkseweg, de ijzeren voetgangersbrug over de Trekvliet en de panden van de gemeentelijke gasfabriek in de Binckhorst. Peter Bos: “Het college gaat nu onderzoeken of de brug monument kan worden. Verder ben ik ook erg blij dat Stadsherstel het gebouw van De Drie Hoefijzers gaat restaureren. Een prachtig complex, dat na jaren van verloedering eindelijk gerestaureerd wordt.”

Hieronder de motie

Motie: Spoorbrug over de Trekvliet

Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 mei 2019, ter bespreking van de brief over Nota van uitgangspunten HS-kwartier en HaagvlietPoort (RIS301940).

Constaterende, dat:

  • In de Nota van Uitgangspunten Haagvlietpoort een beschrijving wordt gegeven van Monumenten en waardevolle gebouwen;
  • Eén van de genoemde objecten de spoorbrug over de Trekvliet is;
  • De spoorbrug wordt beschreven als bijzonder vanwege de vormgeving van de brug, een echte stadspoort. De spoorbrug is gebouwd in natuursteen en baksteen met stalen liggers en gietijzeren zuilen voor het viaduct. Het ijzer is afkomstig van de Haagse ijzergieterij De Prins van Oranje;
  • De spoorbrug over de Trekvliet geen beschermde status heeft.

Overwegende, dat:

  • De Nota van Uitgangspunten stelt dat elementen zoals de spoorbrug identiteit en sfeer geven aan het gebied en een bijdrage kunnen leveren aan de stedenbouwkundige invulling bij nieuwe ontwikkelingen;
  • Het Collegeakkoord stelt dat monumentale panden beeldbepalend zijn voor het eigen Haagse karakter en daarmee van grote waarde.

Van mening dat:

  • De spoorbrug over de Trekvliet uniek industrieel erfgoed is, dat gekoesterd moet worden.

Verzoekt het college:

  • Te onderzoeken of de spoorbrug over de Trekvliet kan worden aangewezen tot gemeentelijk monument.

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Bos​​ Martijn Balster ​William de Blok​ Robert Barker​ Marielle Vavier