Kieslijst 2014

Sanne van der Gaag

Ik strijd voor een sociaal rechtvaardig Den Haag met meer invloed voor de bewoners. De sociaaleconomische tweedeling in de stad moet worden tegengegaan zodat er minder kansenongelijkheid ontstaat. Ook vindt de Haagse Stadspartij het in deze tijd van economische crisis van groot belang om in te zetten op een stevig armoedebeleid en het creëren van meer werkgelegenheid. Omdat mensen zelf vaak het beste weten wat er speelt in hun stad wil de Haagse Stadspartij de sleutels van de stad teruggeven aan de bewoners: we gaan voor meer bewonersinspraak en directe democratie!