Kieslijst 2014

Olof van Winden

Olof van Winden

De comeback van cultuur. De stad barst van het talent, maar voor het maken van kunst zijn de omstandigheden na de bezuinigingen moeilijk. Onbegrijpelijk dat uitgerekend nu de focus en aandacht op het Spuiforum is gericht. De hele keten van de basis tot de top moet op niveau zijn en op elkaar kunnen aansluiten. Vooral de humuslaag van beginnende en opkomende kunstenaars moet gekoesterd worden. Yes, we can.