Kieslijst 2014

Nic Timmerman

Ik vind dat het gemeentebestuur de vele initiatieven en ideeën vanuit de stad moet ondersteunen en stimuleren in plaats van te beperken door een haast ondoordringbaar web van regels en bureaucratie. De Haagse Stadspartij wil besturen in samenwerking met de bewoners en heeft hun belang als uitgangspunt, dat vind ik belangrijk. Hagenaars moeten de mogelijkheid houden rechtstreeks contact te krijgen met gemeentelijke instanties. Ik ben dan ook tegen de algehele digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening en communicatie.