Kieslijst 2014

Marcel Schuckink Kool

In mijn praktijk van de sociale advocatuur merk ik dat er veel kaalslag heeft plaatsgevonden op de sociale dienstverlening. Alles moet digitaal, klantconsulenten zijn wegbezuinigd, er is weinig aandacht voor rechtsbescherming, de coaching schiet te kort. Dit is geen verwijt naar de medewerkers van de sociale dienst, maar vooral het gevolg van kortzichtige Rijksbezuinigingen en een tekortschietend uitvoeringsbeleid bij de gemeente. De Haagse Stadspartij heeft oog voor de positie van cliënten en onderscheid zich door integer te luisteren naar wat er speelt bij bewoners. Bij andere partijen zie je toch vaak eigen of gevestigde belangen voorop staan.”