Kieslijst 2014

Harry Zevenbergen

Alles is een experiment en als tegenstander van de parlementaire democratie ben ik dan ook zeer vereerd dat ik de lijst van de Haagse Stadspartij mag duwen. De Stadspartij heeft me overtuigd dat het streven naar kleine politieke verbeteringen binnen de raad, samen kan gaan met het buitenparlementaire streven naar fundamentele veranderingen en het geloof dat deze nooit vanuit ´het parlement´ tot stand zullen komen. Samen met de Stadspartij zet ik mij in voor een stad waarin iedere stem 365 dagen per jaar telt en niet eens in de vier jaar. Nieuwe vormen van directe zeggenschap van mensen over hun eigen straat, buurt, stad. Kunst voor iedereen. Van kunst die soms letterlijk op straat ligt zoals street-art, poëzie op de muren, broedplaatsen, kleine podia in de wijken en wijkmusea, tot de grote podia, musea. Een stad waarin mensen in de bijstand gesteund worden en niet gedwongen worden vrijwilligerswerk te doen. Wanneer er werk is moet daar een fatsoenlijke beloning tegenover staan.