Kieslijst 2014

Evelien Zwart

De leefomgeving van iedere bewoner moet centraal staan. Ik vind het belangrijk dat de Haagse Stadspartij bewoners meer directe invloed wil geven op het beleid, zodat ontwikkelingen van onderop tot stand komen en de kloof tussen het dagelijks leven en politieke besluitvorming van bovenaf kleiner wordt.