Kieslijst 2014

DEN HAAG - Portret van Elly Burgering. FOTO EN COPYRIGHT HENRIETTE GUEST

Elly Burgering

Ik werk bij het Straatconsulaat en zou graag zien dat de invloed van cliënten op zorg beter geregeld is. De Haagse Stadspartij wil de zorg van onderop organiseren waardoor mensen meer grip krijgen op hun situatie doordat zij de mogelijkheid krijgen mee te praten en te beslissen. Dat vind ik een goed verhaal. Verontwaardiging over onrecht is voor mij een belangrijke energiebron, maar ik ben gericht op dialoog en samenwerking. En zet mij in voor goede, vraaggerichte zorg, van onderop, laagdrempelig, voor voldoende opvang en handen aan het bed, voor een Sociale Dienst die problemen met de cliënt oplost, en voor een bestuur wat haar burgers eerlijk en tijdig informeert en betrekt.