Kieslijst 2018

Songul Imak

8. Songul Imak

Songul is zeer gemotiveerd om als raadslid voor de Haagse Stadspartij samen te werken aan het verbeteren van de Haagse Samenleving. Zij vindt het belangrijk om te luisteren naar de wensen en de zorgen van ieder afzonderlijk individu en die te behartigen op een zorgvuldige en rechtvaardige manier. Kwetsbare groepen hebben hierbij in het bijzonder haar aandacht. Omdat Songul in verschillende landen (Pakistan, Bulgarije, Turkije en Nederland) gewoond heeft, weet ze uit ervaring hoe mensen met verschillende achtergronden met elkaar omgaan. Ze heeft veel werkervaring, onder meer in haar huidige functie als ambulante hulpverlener (samenwerken met kwetsbare mensen) en begeleider op een school van moeilijk lerende kinderen. Songul is actief deelnemer aan het Landelijke Platform ‘Eer en Vrijheid’, doet vrijwilligerswerk als voorlichter huiselijke geweld en kindermishandeling (eer gerelateerd huiselijk geweld), en was tot voor kort trajectbegeleider bij een Participatiecentrum . Songul houdt niet van, van boven opgelegde wetten en regels die moeilijk te bewerkstelligen zijn in de praktijk. Zij heeft ervaren dat wanneer men niet vraaggericht optreedt, de problemen blijven bestaan. Songul gelooft dat ieder mens kwaliteiten heeft en van daaruit kijkt ze samen naar de mogelijkheden om die kwaliteiten te benutten.