Kieslijst 2018

Ineke van den Brûle

6. Ineke van den Brûle

Ineke woont in het Zeeheldenkwartier en werkt inmiddels 30 jaar in de sociale advocatuur. In het begin van de coalitiedeelname heeft zij een paar keer sterk getwijfeld of ze weer voor de Haagse Stadspartij zou gaan. Intussen heeft Ineke de balans opgemaakt. De Haagse Stadspartij blijft de enige echte lokale progressieve Haagse partij. Actiegroepen, belangengroepen, buurtgroepen vormen de basis voor verandering. Maar het is en-en: naast activisme in de stad is steun aan de partij die via de gemeentepolitiek de beste en meeste invloed kan uitoefenen onontbeerlijk. Ineke staat voor een sociale, progressieve, creatieve en groene gemeentepolitiek, ongebonden en los van een landelijke muilkorf. Bij de Haagse Stadspartij zit je echt goed voor meer ruimte voor fietsers en OV, kunst en cultuur, acties voor betaalbare woonruimte.
De Haagse Stadspartij verbindt in Den Haag nog steeds de leukste en creatiefste mensen.
Ineke wil de hoge kamerhuren in de stad stevig aanpakken, meer sociale raadslieden voor directe rechtshulp voor mensen die klem zitten, betere opvang voor daklozen, minder huisuitzettingen. En een soepeler demonstratiebeleid. Den Haag profileert zich als stad van recht en vrede. Dat schept verplichtingen. In haar werk heeft Ineke te maken met de gevolgen van etnisch profileren en onnodig politiegeweld. Haar ervaring en kennis in belangenbehartiging van cliënten in de rechtszaal is goed bruikbaar voor een strijdbare inzet voor de stad. Ook staat zij voor meer burgerbemoeienis. Democratie van onderop: de beste ideeën en acties in de stad komen van de bewoners zelf. En last but not least staan op de kandidatenlijst van de Haagse Stadspartij meer vrouwen dan mannen.