Kieslijst 2018

Gerwin van Vulpen 2018

5. Gerwin van Vulpen

Gerwin heeft gestudeerd aan de KABK, is freelance communicatieadviseur en als raadslid al zes jaar hét groene gezicht van de Haagse Stadspartij. Voordat Gerwin raadslid werd werkte hij onder andere als (grafisch) ontwerper en modejournalist. Hij woont in de Vruchtenbuurt en houdt zich met name bezig met het groen, stadsbeheer, bouwen, wonen en verkeer. Gerwin houdt van de duinen en het strand en roeit in zijn vrije tijd op zee. Hij ziet de natuur en het groen als belangrijke kwaliteiten van de stad en vindt dat we daar zorgvuldig mee om moeten gaan. Ook wil hij graag de knelpunten op het gebied van de luchtkwaliteit aanpakken omdat alle Hagenaars recht hebben op schone(re) lucht. Om te beginnen zou hij graag zien dat we voor korte ritten in de stad vaker de fiets pakken, ook wil hij het doorgaand verkeer weren uit woonwijken. Den Haag voldoet maar net aan de norm, maar dat wil nog niet zeggen dat de gezondheidsrisico’s zijn verdwenen. Verder ziet hij graag dat Hagenaars meer invloed krijgen op hun leefomgeving.