Kieslijst 2018

Sanne van der Gaag

4. Sanne van der Gaag

Sanne werkte, voordat zij begin 2016 raadslid werd, ruim anderhalf jaar als beleidsmedewerker voor de fractie van de Haagse Stadspartij. Ook was zij actief betrokken bij de oprichting van de jongerenbeweging van de Haagse Stadspartij ‘Jong & Lenig’. Door haar achtergrond als socioloog, met een specialisatie in grootstedelijke sociale vraagstukken, heeft zij veel affiniteit met de verschillende beleidsterreinen in het sociale domein. De zwaartepunten van haar kennisbasis liggen – naast het sociale domein – bij economie, veiligheid en mobiliteit. Naast het raadswerk doet Sanne parttime onderzoek naar de onderkant van de arbeidsmarkt. Sanne is al jaren politiek actief en zet zich als activist vooral in op het gebied van sociale strijd en antiracisme. Deze thema’s komen ook in haar raadswerk naar voren. Ze gaat voor een sociaal rechtvaardig Den Haag met meer invloed voor de bewoners. Zij vindt het belangrijk om de sociaaleconomische tweedeling en kansenongelijkheid tegen te gaan en wil dat er eindelijk iets wordt gedaan aan de enorme segregatie in onze stad. Andere aandachtspunten zijn het demonstratierecht en betuttelende regels die de stad minder levendig maken. Sanne wil de strijd, zeker op haar favoriete portefeuille sociale zaken, graag nog een tijdje voortzetten.