Kieslijst 2018

Fatima Faïd

2. Fatima Faïd

Fatima is na vier jaar raadslidmaatschap opnieuw verkiesbaar. Er is volgens haar geen enkele partij in Nederland die werkt en is zoals de Haagse Stadspartij; dat moeten we koesteren maar betekent ook dat we niet ‘stil’ moeten blijven staan. Voordat Fatima raadslid werd werkte zij onder andere als fractievertegenwoordiger, als ambulante hulpverlener en bij een projectorganisatie op het gebied van zorg en welzijn in achterstandswijken. In haar werk hield zij zich bezig met hulpverlening aan vrouwen, meiden en zwerfjongeren. Fatima heeft, na haar jeugd in Zoetermeer, altijd in Den Haag gewoond. Ze heeft hier aan de sociale academie gestudeerd en is sterk in de stad geworteld. Fatima heeft de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd, zowel binnen als buiten de stad. Links en anarchisme – en het balanceren tussen parlementair en buiten parlementair – zijn voor haar daarbij een belangrijk uitgangspunt voor politiek. In haar ogen is de Haagse Stadspartij van oudsher sterk op een aantal thema’s, zoals ruimtelijke ordening, duurzaamheid, vervoer en politiek ‘van onderop’. Ook belangrijk, maar Fatima’s hart ligt toch meer bij de ‘zachte’ thema’s als zorg, jeugd, integratie, racisme en discriminatie, armoede en feminisme.