Kieslijst 2018

Jeannot Kant

19. Jeannot Kant

Jeannot is geboren en getogen Hagenees, werkt al 36 jaar aan de Haagse samenleving. Hij zet zich in om onze stad terug te geven aan de burgers. Want zij, dus niet alleen projectontwikkelaars en gemeentebestuurders, moeten mede vorm en inhoud aan Den Haag geven. Hij heeft kennis van en affiniteit met onderwerpen als groen, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, participatieprocessen, integratie en sociale cohesie, burgerparticipatie, kunst en cultuur. Jeannot is ook eindredacteur van de Haagse Prikkel, het onafhankelijke magazine van de leden van de Haagse Stadspartij.