Kieslijst 2018

Miguel Peres dos Santos

15. Miguel Peres dos Santos

Miguel is kunstenaar en woont in het Regentessekwartier. Een duurzaam, solidair en inclusief Den Haag, daar gaat Miguel voor. Een stad die groen doet bloeien, water zuivert en duinen beschermt. Een stad die kwetsbare burgers niet laat vallen maar juist helpt opstaan. Een stad die in plaats van uitsluiten vanwege huidskleur, religie of seksualiteit, de kwaliteiten van mensen aanboort en benut.