Peer gaat in de Politiek

HSP-kandidaat Peer van der Woude presenteert zich in de Eendracht. De inwoner van Leidschenveen staat op nr. 5 van de kieslijst van de Haagse Stadspartij.

 

Leidschenvener kandidaat bij de Haagse Stadspartij
(De Eendracht, 2 feb 2010)

Peer van der Woude gaat de politiek in

Leidschenveen – Uren kan hij praten over de ontwikkeling en de bouw van
Leidschenveen en wat daarbij allemaal wel en vooral niet is goed gegaan.
We hebben het over Leidschenvener Peer van der Woude. Hij is bij de
Haagse Stadspartij kandidaat voor de gemeenteraad van Den Haag. Op
maandag 8 februari organiseert Peer een verkiezingsbijeenkomst in Eetcafé
Suryadi aan de rand van Winkelcentrum ’t Hoge Veen in Leidschenveen.
Vanaf 20.00 uur is heel Leidschenveen en Ypenburg welkom bij deze
bijeenkomst.

Door Sjaak Oudshoorn

Peer geeft met het oog op deze samenkomst alvast ‘een voorzetje’. Heel
veel zit hem heel hoog. Zijn centrale stelling is dat bij de
ontwikkeling van Leidschenveen de marktpartijen te veel macht naar zich
hebben kunnen toetrekken en dat ‘de overheid’ onvoldoende heeft gedaan
om die marktpartijen in het gareel te houden. Hij is daarin bevestigd
door het boek ‘Niemand regeert’ van de NRC-joumalist Mare Chavannes. Dat
boek gaat over het verschijnsel dat de overheden gaten laten vallen en
dat de vrije markt daar dan gretig in springt. Peer: “Je kunt het
ontwikkelaars niet kwalijk nemen dat ze gebruik maken van de
mogelijkheden. Hun doel is zo veel mogelijk geld verdienen aan de
ontwikkeling van zo’n wijk. De overheid moet waken over de belangen van
de toekomstige inwoners van de wijk en daarom waarborgen inbouwen dat er
voldoende goede voorzieningen komen, dat er een optimale
verkeersafwikkeling is, enzovoort. Bij de ontwikkeling van Leidschenveen
is dat naar mijn mening veel te weinig gebeurd, met als gevolg dat er
heel veel mis is gegaan bij de opzet van de wijk. De gebrekkige
ontsluiting van het winkelcentrum en de veel te geringe
parkeergelegenheid daar is maar één voorbeeld.”

Bouwrijp maken
Het ging volgens Peer van der Woude eigenlijk al fout bij de opzet van
de wijk door – destijds – de gemeente Leidschendam, die niet of
nauwelijks ruimte wilde vrijmaken voor voorzieningen voor sport,
winkels, enzovoort. Peer van der Woude is er bijna van het begin van af
aan nauw bij betrokken geweest via het Wijkberaad Leidschenveen. Hij
zegt dat bij het bouwrijp maken van de wijk al voor de verkeerde
techniek is gekozen. “Dat is me duidelijk geworden toen ik later met
diverse oorspronkelijke bewoners van het gebied in een klankbordgroep
zat voor het natuurgebied in de Driemanspolder. Die mensen vertelden dat
de ondergrond van Leidschenveen grotendeels uit ‘slecht waterdoorlatend
hoogveen’ bestaat. De veenondergrond maakte het noodzakelijk dat er
destijds eerst minimaal anderhalve meter zand opgespoten zou zijn, zodat
het veen had kunnen inklinken. Dat is niet gebeurd en daardoor zie je op
veel plaatsen in de wijk verzakkingen.”

Niet geluisterd
Het winkelcentrum in Leidschenveen is voor veel Leidschenveners, en
zeker ook voor de winkeliers, een van de hot topics. Het Wijkberaad
Leidschenveen heeft bij de ontwikkeling van Winkelcentrum ’t Hoge Veen
een groot aantal bezwaren en opmerkingen gemaakt, onder meer over de
ontsluiting waarbij het fietsverkeer en het aan en af rijdende
autoverkeer elkaar kruisen, de parkeercapaciteit, de branchering van de
winkels, enzovoort. “We hadden heel veel bezwaren en opmerkingen maar
daar is helemaal niets mee gedaan. We hebben bijvoorbeeld gevraagd om
een groentezaak, een fietsenwinkel, en we wilden ook meer horeca. Maar
ook met die wensen is niets gedaan. We hebben in een vroegtijdig stadium
gezegd dat het parkeerterrein veel te klein zou worden en de ontsluiting
veel te krap. Is allemaal niets mee gedaan. In plaats daarvan hebben ze
nog vier lagen woningen meer in het plan ingebracht dan eerder de
bedoeling was. Wij vinden als Haagse Stadspartij dan ook dat er een
onafhankelijk onderzoek moet komen naar de gang van zaken bij de
ontwikkeling van alle drie de Vinex-locaties in Den Haag: Leidschenveen,
Wateringse Veld en Ypenburg. Er is heel veel fout gegaan, zeker in
Leidschenveen.”

Ook het openbaar vervoer in Leidschenveen laat te wensen over, vindt
Peer van der Woude. “Een van onze hoofddoelen als Haagse Stadspartij is
de aanleg van een tweede station voor de RandstadRail, namelijk bij de
Houtkade. Dat is een grote wens van heel veel Leidschenveners, Het is
onbegrijpelijk dat dit tweede station er niet meteen is gekomen. Na heel
lange tijd is er nu een tijdelijke busverbinding gekomen binnen de wijk,
maar de route daarvan is zo ongelukkig dat er veel te weinig gebruik van
wordt gemaakt. In samenspraak met bewoners is er een veel slimmere route
te maken.” Peer van der Woude heeft qua verkeer ook grote zorgen over de
veiligheid rondom de scholen. ” “Met kleine ingrepen is er al veel
verbetering mogelijk. Eindelijk wordt bijvoorbeeld nu de
gevaarlijke brug Libelsingel/ Mosselsingel verbreed en verlaagd, met
daarbij een voorziening voor fietsers en voetgangers. Jaren heeft dat
geduurd en als we erover begonnen, zei verkeerswethouder Peter Smit:
‘Waar maken jullie je nou druk over’.” Een onderwerp op zich is de
aanleg van sportvoorzieningen in de wijk, Na veel vijven en zessen is dan
er toch een sportparkje gekomen in het wijkdeel De Dijken, ten zuiden
van de Veenweg. Peer van der Woude had daar met een aantal mensen de
Sport Club Leidschenveen (SCL) willen vestigen, maar de gemeente Den Haag
en de KNVB wilden volgens Peer per se de fusieclub Duinoord/De Jagers
van Mariahoeve naar De Dijken verplaatsen, omdat op de voetbalvelden in
Mariahoeve een bouwontwikkeling was voorzien. De vereniging kreeg als
nieuwe naam weliswaar SVLY (Sport Verbroedert Leidschenveen en Ypenburg)
maar volgens Peer van der Woude sluit de cultuur van de voormalige
fusieclub niet aan bij wat de Leidschenveners willen en is SVLY te
weinig een club van en voor Leidschenveen. “Heel veel inwoners van
Leidschenveen blijven gebruik maken van de sportvereniging waar ze van
oorsprong al zaten.”

Welzijn en gezondheid
Weer een ander thema betreft de welzijns- en gezondheidsvoorzieningen
die in de loop van dit jaar gehuisvest moeten worden op de begane grond
van Leilinde, het ouderenzorg- en verpleegcentrum dat bijna klaar is.
Peer van der Woude zegt dat onder meer huisartspraktijken en ook ander
sociaal- medische voorzieningen naar deze nieuwbouw verhuizen, maar dat
de beschikbare ruimte nu al te klein dreigt te zijn. Ook over de
welzijnsvoorzieningen heeft Peer een duidelijke mening. “Die zijn de
laatste jaren veel te veel versnipperd en aan de marktpartijen
overgelaten. Welzijn moet weer gewoon goed gecoördineerd worden opgepakt
vanuit de gemeentelijke overheid en de privatisering dient naar onze
mening te worden teruggedraaid.” De Haagse Stadspartij wil dat de
politiek en de gemeentelijke overheid veel meer dan nu gaan werken
vanuit het belang van de burgers van de stad en dan bedoelt Peer van der
Woude alle burgers. “Solidariteit, sociale samenhang, respect voor
iedereen en ook kansen bieden aan iedereen, dat zijn voor ons
belangrijke zaken. Maar we willen vooral ook heel pragmatisch te werk
gaan en luisteren naar praktische dingen die burgers naar voren brengen.
Een mooi voorbeeld is het fietspad langs de Zoetermeerse Rijweg naar
Zoetermeer. Dat zou er eerst helemaal niet komen, maar omdat wij als
Wijkberaad Leidschenveen op tijd in contact zijn getreden met de
verantwoordelijke overheden, ligt er nu een prachtig fietspad waar veel
gebruik van wordt gemaakt. Onze stelling is: luister meer naar wat de
burgers als dagelijkse gebruikers van een wijk te vertellen hebben en
doe daar ook echt wat mee.”

Hoor en wederhoor?
Peer van der Woude brengt in het bijgaande verhaal heel veel zaken naar
voren, die om een reactie vragen van onder meer het stadsbestuur. Dat is
op de korte termijn niet gelukt. We zien het verhaal van Peer van der
Woude als ‘input’ en startpunt van een discussie die zeker ook tijdens
de diverse verkiezingsbijeenkomsten in het achtste stadsdeel zullen
worden gevoerd. Kortom: we komen er in De Eendracht zeker nog op terug.