Hoera! Openluchttheater Zuiderpark blijft wijktheater

De Haagse Stadspartij heeft met succes opgeroepen om het openluchttheater in het Zuiderpark te behouden als wijktheater.

Afgelopen donderdag 3 december vergaderde de raadscommissie Samenleving over de toekomst van het openluchttheater. Twee partijen zijn in de race om het theater in de toekomst te gaan exploiteren: Naast de huidige exploitant, Stichting Zuiderparktheater, die dolgraag wil doorgaan en gesteund wordt door een petitie met ruim 5.000 ondertekenaars, is nieuwkomer popcentrum Paard nog in de race.

Een adviescommissie heeft de plannen van beide organisaties positief beoordeeld, maar heeft geen keuze kunnen maken. Dit in tegenstelling tot een overgrote meerderheid van politieke partijen in de Haagse gemeenteraad, die kiest voor de huidige exploitant en niet voor het Paard, zo bleek uit het debat op 3 december met cultuurwethouder Robert van Asten (D66). Naast de Haagse Stadspartij kozen ook PvdA, GroenLinks, VVD, SP, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren en CDA voor de Stichting Zuiderparktheater.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, is blij met de uitspraak van de raad: “Het openluchttheater is in 2015 uit de as herrezen en is met minieme middelen, maar met maximale inzet, een succes geworden. Het is inmiddels sterk geworteld in het stadsdeel Escamp en werkt met een grote groep gedreven vrijwilligers en professionals. De bezoekersaantallen blijven stijgen en ieder jaar wordt een gevarieerd cultureel programma geboden voor een brede doelgroep. Dat moeten we koesteren”.

Dat het Paard ook een interessant plan heeft beaamt Peter Bos: “Het Paard is een serieuze partij, maar ik kies voor een wijktheater dat zich bewezen heeft en niet voor het ongewisse plan voor een poptheater. En je moet niet de ene club gaan inruilen voor de andere, als dat per saldo niet veel oplevert. Integendeel, het zou vernietiging van kapitaal, knowhow en het opgebouwde netwerk tot gevolg hebben. De huidige stichting doet het prima, dat moeten we belonen en niet bij het grofvuil zetten.”

Nawoord:

Het college bleek goed te hebben geluisterd naar het oordeel van de raad en besloot op 8 december om de subsidie van € 100.000,- toe te kennen aan de Stichting Zuiderparktheater en niet aan het Paard. Peter Bos: “Super fijn dat wethouder Robert van Asten goed naar ons geluisterd heeft. Het Openluchttheater kan weer vier jaar verder. Er zal hard gewerkt moeten worden, zeker na Corona. Maar ik weet zeker dat het straks weer gaat bruisen in dit mooie theater.”

Hieronder de tekst van Peter Bos tijdens de raadscommissie:
Voorzitter,

Het jaar is bijna voorbij en daarmee ook de zware bevalling van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. Bijna, want er is nog een toegift af te handelen, namelijk de uitkomst van de Open Call.

De Open Call heeft geleid tot goede plannen. Ik wil de aanvragers hartelijk danken voor hun inzet. De Haagse Stadspartij respecteert de keuze van de adviescommissie voor Podium Noord en Muzee. Ik vind het wel spijtig voor het YMCA, dat goed werk verricht in Scheveningen.

Over het Openluchttheater heeft de commissie geen keuze kunnen maken tussen Paard en de Stichting Zuiderparktheater. Beide plannen acht de commissie subsidiabel, maar in beide aanvragen worden voor- en nadelen gezien.

Voorzitter,

Als groot liefhebber van popmuziek zou ik het fantastisch vinden als het Paard in de zomer gaat programmeren in het theater. Maar als politicus moet ik toch wat breder kijken.

Het Openluchttheater is sinds de grootscheepse verbouwing in 2002 een zorgenkindje geweest. Verschillende exploitanten hebben hun tanden er op stuk gebeten. Uiteindelijk beëindigde de gemeenteraad in 2012 de subsidie op voorstel van wethouder Marjolein de Jong en ging het theater dicht.

In 2015 is een enthousiaste club vrijwilligers aan de slag gegaan en heeft het theater weer tot leven gewekt. En met een klein beetje subsidie is het een succes geworden.

Voor de Haagse Stadspartij is de keuze niet heel moeilijk. Feitelijk is het een keuze tussen een top-down-plan voor een Zuiderpaardtheater met vele open einden (ook financieel), en de bewezen bottom-up-aanpak van het Zuiderparktheater.

Als zelfs de adviescommissie kritisch is over de aanvraag van het Paard, en geen keuze kan maken, en beide organisaties eenzelfde financiële hobbel moeten nemen dan kiezen wij voor de Stichting Openluchttheater. Deze gemotiveerde club mensen is gericht op sociale binding en is geworteld in de buurt. Iets wat ook het college als belangrijke voorwaarde heeft genoemd in de Open Call. Ik denk dat het wijs en rechtvaardig is om voort te bouwen op wat er de afgelopen jaren met minieme middelen is opgebouwd door het openluchttheater. De vele vrijwilligers, de wijkworteling, de samenwerking met vele partners in stadsdeel Escamp, juist in dit stadsdeel waar de sociale problematiek groot is. En ja, ook de samenwerking met het Paard kan worden voortgezet, want het Paard is ook een van de partners.

Voorzitter,

Ik heb veel waardering voor het Paard en hun ambities. Het Paard is al bijna 50 jaar de vaandeldrager van de popcultuur in Den Haag. Maar ik vind dat ze zich eerst en vooral moeten focussen op twee andere belangrijke ambities die ze de komende jaren waar willen maken, nl. het realiseren van een nieuwe extra zaal in het huidige pand en de programmering in Amare. Dat zijn twee enorme uitdagingen die veel tijd, energie en geld gaan kosten.
Het zou goed zijn als de open call wordt gegund aan het Zuiderparktheater. Wel is er financieel nog wat op te lossen, en ook zijn er kritiekpunten op de organisatie. Ik vind dat van het openluchttheater zelf verwacht mag worden dat ze een inspanning leveren om dit op te lossen.
Een deel van de oplossing is overigens al voorhanden door de aangenomen motie van mw. Ozmen: “Verstevig de Cultuurankers en het Openluchttheater” waarmee 0,1 mln. beschikbaar is. En vergeet de Regiodeal voor Zuid-West niet, waar mogelijk geld te vinden is. En anders weet deze boekhouder nog wel een paar vergeten spaarpotjes te vinden. Maar zonder dollen, met crowdfunding en benefietconcerten moet het Openluchttheater zelf ook aan de bak.
Tot zover, voorzitter. Ik ben benieuwd wat de andere fracties vinden en reken er op dat het college dit overneemt bij het definitieve besluit.

 

1 Response
  1. Waldschmit

    Het mag van mij weg. Elke keer als er iets is word ik van me slaap weerhouden. Doe gewoon lekker wat er gedaan is met parkpop, verhuis naar malieveld, en laat mij en de andere omwonenden in alle rust.