Ontruiming Vloek van de baan!!!!

17 Jan 2008. De gemeente heeft een dag van te voren het kort geding tegen broedplaats de Vloek ingetrokken omdat ze bij nader inzien bij de rechter een zeperd zouden halen. Er is immers een overeenkomst met de Vloek, stelde fractievoorzitter Joris Wijsmuller ’s ochtends al in de krant. In termen van het gemeentelijke persbericht heet het dat de gemeente ‘eerst helderheid over de exacte juridische status van de gebruikers’ wil. Verantwoordelijk wethouder Norder geeft dus toe dat hij deze zaak niet op orde had. Een blunder van de eerste orde.

 

De vloek en de zucht

De vloek die moét
De vloek is niet
Het boek dichtgeslagen
Of: DOEK!
Met dank en applaus voor de moeite
De vloek is het uitgebarsten gemoed
De oplading en
Na de bliksem en donder
De schouders eronder
Verdomme
Nog aan toe

De zucht daarentegen
Is de berusting
De zucht verzucht:
Zo gaan die dingen
Nu eenmaal
Wat doe je ertegen?
Ach, laat toch gaan
Ach, laat toch lopen
Verzet?
Protest?
Wat koop je ervoor?

Het antwoord
Komt kloek
En onomwonden
Het antwoord is
De vloek

(Cor Gout)

AD Haagsche Courant ’s ochtends 16-01-2008

‘Gemeente verliest proces om de Vloek’

DEN HAAG
De gemeente Den Haag gaat morgen ‘een zeperd’ halen bij de rechtbank, waar dan een kort geding wordt gevoerd over de sluiting van de Vloek in Scheveningen. De toenmalig projectleider van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling heeft de krakers in 2003 schriftelijk toestemming gegeven er een culturele broedplaats te vestigen. Er is daarmee een ‘bruikleenovereenkomst’, zegt fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Hij beschikt over een kopie van de overeenkomst uit mei 2003. De gemeente wil dat de broedplaats wijkt voor een botenopslag van de stichting Topzeilen Scheveningen.
Donderdag dient een kort geding dat de gebruikers hebben aangespannen om de broedplaats toch open te houden. Wijsmuller: „En volgens mij is het klip en klaar Ik denk dat de rechter op basis van die overeenkomst een heel duidelijke uitspraak gaatdoen.” Hij noemt het ook ‘onbegrijpelijk’ dat stedelijke ontwikkeling nu van deVloekaf wil. Volgens het raadslid is er ‘op papier’ een mooi broedplaatsenbeleid. „Maar in de praktijk moeten ze sleeds wijken voor bouwprojecten.”
SP, GroenLinks en D66 hebben zich achter schriftelijke vragen van Wijsmuller geschaard. De partijen willen dat het stadsbestuur openheid geeft over de situatie rond de Vloek. Ze willen precies weten wal Topzeilen Scheveningen eventueel met het pand gaat doen en hoeveel ruimte daarvoor nodig is. Ook vragen ze zich af of de botenopslag niet op een andere plek kan komen, bijvoorbeeld op het Norfolkterrein.

Persbericht Gemeente een paar uur later

Gemeente houdt vast aan andere locatie voor De Vloek

Het kort geding tegen de gebruikers van de culturele broedplaats De Vloek is voorlopig van de baan. De gemeente Den Haag wil eerst helderheid over de exacte juridische status van de gebruikers.
De gemeente roept de gebruikers ondertussen nogmaals op gebruik te maken van een alternatieve locatie en wil hier iets meer tijd voor geven. Al eerder is een andere locatie aangeboden maar die is geweigerd door de gebruikers van De Vloek.

De gemeente Den Haag vindt het van belang dat broedplaatsen in de stad een plek kunnen vinden en wil daar ook ruimte voor beschikbaar stellen.
“Culturele broedplaatsen zijn nodig in de stad maar het betekent niet automatisch dat je altijd zelf je locatie kan kiezen”; aldus wethouder Norder (Bouwen & Wonen).
De gemeente wil de huidige locatie van De Vloek verhuren aan de stichting Topzeilen Scheveningen, die het wil gebruiken als logistieke uitvalsbasis voor de watersport, waaronder botenopslag. De functie past in het beleid om Scheveningen als watersportcentrum meer op de kaart te zetten.