Nieuwe buren verbannen live-muziek uit Reinkenstraat

De Haagse Stadspartij heeft vragen gesteld over de problemen van Foots Eetcafé in de Reinkenstraat. Deze populaire horeca-gelegenheid organiseert wekelijks een paar uurtjes live muziek. Eigenaar Soesila Sewratan doet dit al ruim zes jaar zonder problemen. Sinds enige maanden klagen de nieuwe bovenburen bij verschillende instanties en dit heeft geresulteerd in een handhavingsactie met dwangsommen etc.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: ‘Ik geloof best dat de klagers de wet aan hun kant hebben staan, maar ik vind dit toch zeer onwenselijk. Ik heb het college gevraagd om met een oplossing te komen. De geluidsnormen oprekken, een ontheffing voor live muziek, mediation met de buren, volgens mij moet dit op te lossen zijn. Twee of drie uurtjes live muziek per week in de Reinkenstraat moet toch kunnen?’

Schriftelijke vragen

Het raadslid de heer Bos heeft op 23 januari 2018 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Foots Eetcafé in de Reinkenstraat moet noodgedwongen stoppen met wekelijks live muziek. Hierover wil ik op basis van artikel 30 van het reglement van orde de volgende vragen stellen aan het college:

1. Is het juist dat Eetcafé Foots in de Reinkenstraat een boete of dwangsom van 6.000,00 euro heeft ontvangen van de gemeente vanwege overtreding van de geluidsnormen?

Ja.

2. Was de overtreding het gevolg van live muziek? Zo nee, wat was dan de geluidsbron?

De geconstateerde overtredingen zijn het gevolg van live muziek.

3. Welke geluidsnormen gelden er in dit geval?

De landelijke geluidsnormen uit artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

4. Is het college met mij van mening dat live muziek bijdraagt aan meer reuring in de stad en dat ook buiten de horecakernen live muziek mogelijk moet zijn? Zo nee, waarom niet?

Muziekcafés zijn een laagdrempelig podium voor (Haagse) muzikanten die wij graag willen behouden, mits de inrichting geschikt is voor het spelen van live-muziek en voldaan wordt aan de geldende landelijke regelgeving.

5. Welke oplossing ziet het college voor dit probleem?

Horeca ondernemers kunnen gebruik maken van de verruimingsmogelijkheid ten opzichte van de landelijke regelgeving zoals die is vastgelegd in de APV onder hoofdstuk 4 afdeling 1. Of horecaondernemers kunnen hun zaak zodanig isoleren dat de landelijk vastgestelde normen niet worden overschreden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
Peter Hennephof Pauline Krikke

In de pers
Hart van Nederland, woensdag 24 januari 2018