bestemmingsplan

“Nieuw bestemmingsplan huis-aan-huis aankondigen”

De gemeente gaat bekijken of nieuwe bestemmingsplannen voortaan huis-aan-huis kunnen worden aangekondigd. Deze toezegging deed wethouder Joris Wijsmuller op vragen van raadslid Peter Bos in de raadscommissie Ruimte. Op de agenda stond het betrekken en informeren van burgers bij ruimtelijke plannen. De manier waarop de gemeente de stad betrekt bij plannen kan nog veel beter, vindt raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij: “Nieuwe bestemmingsplannen worden nu alleen via internet in de Gemeenteberichten aangekondigd, terwijl het om heel ingrijpende plannen kan gaan. Ik vind dat je goed geïnformeerd moet worden als er in je wijk een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld, zodat je nog op tijd kan reageren.” De wethouder gaat bekijken of huis-aan-huis per brief informeren haalbaar is .

Ook beloofde wethouder Wijsmuller dat de digitale beschikbaarheid en het inzien van plannen en vergunningen sterk worden verbeterd. Raadslid Peter Bos: “Dit college heeft beloofd om burgers zo vroeg mogelijk te betrekken bij het beleid. Dat betekent dat de informatievoorziening vanuit de gemeente ook optimaal moet zijn. Heel goed dat dit nu verder verbeterd gaat worden”.