Dankzij een amendement van raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij zal het mogelijk blijven om insprekers tijdens commissievergaderingen een vraag te stellen. Dit recht van de raad wilde het Presidium schrappen. Peter Bos: “Goed dat de gemeenteraad het Presidium heeft gecorrigeerd, want dit draagt bij aan een beter begrip tussen raad en insprekers en komt het debat ten goede.” Hieronder de tekst die Peter Bos hierover uitsprak tijdens de raad van 19 mei 2016:

Voorzitter,

De belangrijkste wijziging die met dit voorstel van het Presidium wordt beoogd is het schrappen van de mogelijkheid om insprekers bij commissievergaderingen een feitelijke vraag te kunnen stellen.
De Haagse Stadspartij is tegen dit voorstel en we zijn eigenlijk wel teleurgesteld dat veel partijen dit steunen. Wat is er op tegen om een inspreker nog een feitelijke vraag te stellen als iets niet duidelijk is? Wat is er op tegen om de interactie tussen insprekende burgers en de lokale politiek te verbeteren? Wat is er op tegen om insprekers serieus te nemen? En we hebben toch uitstekende voorzitters die dit in de commissie in goede banen kunnen leiden?
Dit nieuwe recht wordt nu binnen anderhalf jaar alweer afgeschaft. Een recht dat voort is gekomen uit de raadsconferentie van 18 juni 2014 waar we met de hele raad over de nieuwe open bestuurscultuur hebben gesproken en dat naadloos past in het motto van dit college namelijk “Vertrouwen op Haagse Kracht.”

Voorzitter,
De Haagse Stadspartij is blij met de open bestuurscultuur. Het gaat langzaam de goeie kant op. Vaak zetten we twee stappen vooruit, maar vandaag doen we met dit voorstel weer een stap terug. Om dit te voorkomen dient de Haagse Stadspartij een amendement in.

Vóór het amendement stemden: Haagse Stadspartij, PvdA, PVV, Groep De Mos/OPDH, GroenLinks, ID, PvdD, PvdE, Groep Okcuoglu

Tegen het amendement stemden: SP, D66, VVD, CDA, Groep v.d. Helm, Christen Unie/SGP