De Haagse Stadspartij heeft er voor gezorgd dat de molenbiotoop rond molen de Korenaer goed is vastgelegd in het bestemmingsplan Kraayenstein. Het betekent dat er in een wijde cirkel rond de molen geen windverstorende bebouwing mag komen, waardoor de wieken vol in de wind kunnen blijven draaien. Dit zogenaamde “windrecht” bestaat al sinds de 15e eeuw, maar is in de loop der eeuwen in de vergetelheid geraakt.

Molen de Korenaer in het hart van Loosduinen is sinds september 2016 weer in bedrijf. Twee enthousiaste molenaars houden de molen samen met veel vrijwilligers draaiende. Naast het onderhoud en draaien van de molen worden er diverse activiteiten georganiseerd in en om de molen. De bedoeling is om in de toekomst ook weer graan te gaan malen. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, diende in de gemeenteraad van 4 april 2019 een amendement in zodat de molen beter beschermd wordt tegen toekomstige bebouwing in de omgeving. Dit amendement werd unaniem gesteund.

Peter Bos: “De Korenaer is de laatste nog draaiende molen in Den Haag en een van de bakens van Loosduinen, daar moeten we respectvol mee om gaan. Ik hoop dat de windvang van de molen in de toekomst nog verder verbeterd kan worden zodat de molen nog vaker kan gaan draaien”.

In de pers
Molen De Korenaer in de toekomst beschermd door ‘windrecht’ – Den Haag FM
‘Houd de Loosduinse molen in de wind’ – Dagblad070

Beluister hier het interview met Peter Bos van Den Haag FM:

 

1 Response
  1. Jaren geleden heb ik de molen bezocht, toen die nog probeerde te draaien. We stuitten op een nurkse molenaar, die gevraagd was te malen voor meel voor de poffertjeskraam op het Malieveld, maar eigenlijk niet aan het verzoek kon voldoen, omdat de flats op de Brink en Forellendaal de vrije windval blokkeerder.
    Het is de kift dat een archtect bij de blik op een molen denkt ‘hoera hier komt hoogbouw. Dan hebben die mensen een mooi uitzicht op de moelen’.
    Ook de Salamander in Leidsendam kan daarom geen zaagwerk meer verrichten.