Haagse Stadspartij: stop sluiting Moedercentrum Rumoer!

Raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld over de dreigende sluiting van Moedercentrum Rumoer. Rumoer is het laatst overgebleven Moedercentrum in Den Haag en vervult al ruim tien jaar een belangrijke functie voor de stad waar het gaat om het op een laagdrempelige manier verbinden en ontwikkelen van een zeer diverse doelgroep van vrouwen. De Haagse Stadspartij steunt de strijd van de vrouwen van Rumoer tegen de dreigende sluiting van het pand en heeft aan het college gevraagd wat zij gaat doen om de sluiting te voorkomen. Ook zal Fatima Faïd zich aansluiten bij eventuele acties tegen de sluiting vanuit het Moedercentrum.

Fatima Faïd: “De dreigende sluiting van Moedercentrum Rumoer laat maar weer eens zien hoe treurig het eigenlijk gesteld is met emancipatie in de stad. Zonder vooraf te overleggen met vrouwen die er gebruik van maken wordt het laatste Moedercentrum in de stad topdown door welzijn gesloten. Met een pennestreepje beslist een man achter een bureau dat de functies die het Moedercentrum vervult niet meer nodig zijn. Dit is helaas tekenend voor hoe welzijn omgaat met haar kerntaken. Welzijn zou ten dienste moeten staan van de mensen in de wijk en niet andersom. Het lijkt er nu vaak op dat mensen in de wijk niet meer dan een excuus zijn voor welzijn om gewoon hun eigen dingetje te blijven doen. Dit getuigt van een enorme arrogantie.”