Haagse Stadspartij lanceert Stadslab

De Haagse Stadspartij organiseert de komende periode in haar
campagnewinkel aan de Driehoekjes 7 onder de noemer Stadslab diverse
bijeenkomsten rond een aantal speerpunten uit haar
verkiezingsprogramma. In het Stadslab worden nieuwe ideeën uitgebroed,
die de stad mooier en leefbaarder maken.

Hieronder het programma voor deze week:

*Woensdag 12 februari aanvang 20.00 uur*
Bestaande stad: Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad
Architect Miel Karthaus zal uitleggen dat het verduurzamen van
bestaande woningen nieuwe innovatieve concepten vraagt omdat standaard
isolatiemethodes lastig toepasbaar zijn in oude huizen en monumenten.
Nieuwe, frisse energieconcepten als WarmBouwen en slimme
warmtenettenkunnen binnenkort bestaande woningen verwarmen zonder dat
er fossielebrandstof aan te pas komt. Dan mogen de ramen weer open
voor frisse lucht!

*Donderdag 13 februari aanvang 20.00 uur*
Bestaande stad: Herbestemmen kantorenleegstand
Architect Jan van Huizen zal zijn visie op dit onderwerp toelichten.
Er staat 1,1 miljoen m2 kantoorruimte in de regio leeg en daar komt de
komende jaren nog eens 500.000 m2 bij doordat het Rijk een deel van
haar kantoorruimte afstoot. Welke kansen biedt de omvangrijke
leegstand voor stad? Naast het behoud van het karakter van de stad
liggen er kansen op het gebied van wonen voor nieuwkomers, ruimte
voorstadslandbouw, sloop en vervangen door nieuwbouw of groen.
Architect Jan van Huizen van Roeleveld Sikkes architecten gaat in op
genoemde kansen en mogelijkheden en laat een aantal succesvolle
projecten zien.

Volgende week staat op het programma:

*Woensdagmiddag 19 februari aanvang 13.30 uur*
Creatieve stad: Workshop van modeontwerpster Dorrith de Roode.
Kinderen werken aan creaties voor een stadscollectie. Na afloop
modeshow.

*Donderdagavond 20 februari aanvang 20.00 uur Den Haag Jazzstad? Echt wel?*

De stand van zaken in het Haagse jazzcircuit. De Haagse Stadspartij is voor een professioneel
jazzpodium en een Haagse jazzweek. Maar is er nog wel vraag naar jazz in
Den Haag of moeten liefhebbers van deze muziekstroming hun heil zoeken
in bijvoorbeeld Rotterdam? Jan de Leeuw gaat hierover in gesprek met
o.a. vertegenwoordigers van Projazz en Prospero.

Locatie voor alle StadsLab evenementen:
Campagnewinkel Haagse Stadspartij
Drie Hoekjes 7
Den Haag