Haagse Stadspartij eist vertrek Frits Huffnagel bij Bevrijdingsfestival

Op dinsdag 3 maart was de voorzitter van stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) en het Bevrijdingsfestival in Den Haag, Frits Huffnagel, te gast in het radioprogramma Spraakmakers, waar hij o.a. zei dat vluchtelingen niet meer toegelaten moeten worden in Nederland. Huffnagel stelde ‘dat het elke keer hetzelfde is,’ waarna hij vervolgde: “Wij zien een kind en denken dan: o, wat zielig, terwijl we niet zien dat de vader misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder dat heeft gefaciliteerd.”

De uitspraken zijn gedaan op persoonlijke titel maar kunnen niet los worden gekoppeld van zijn functie als voorzitter van een evenement dat de Nederlandse bevrijding viert. Zijn uitspraak is namelijk xenofobisch en tegenstrijdig met fundamentele mensenrecht. Ondertussen hebben meer dan 90 organisaties (landelijk en internationaal), waaronder het COC Amsterdam, het aftreden van Huffnagel als voorzitter van AGP geëist.

Huffnagel is voorzitter van het Bevrijdingsfestival in Den Haag, en dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding van fascisme, racisme en xenofobie. Bevrijdingsdag is een belangrijk moment om vrijheid en veiligheid te vieren van alle mensen die van nazi Duitsland moesten vluchten (verzetsstrijders, joden, lhbt’ers, roma, mensen met beperkingen, etc.)

Fatima Faid: ‘Ik vind dat als je zo’n functie hebt, zeker in dit herdenkingsjaar, je een wat hoger moreel kompas mag hanteren’.

Dat Huffnagel in zijn uitspraak alle vluchtelingen van oorlogen over een kam scheert, namelijk dat het oorlogsmisdadigers zijn, is onacceptabel en schendt het bevrijdings gedachtengoed. Verder zijn zijn uitspraken in directe tegenstrijd met fundamentele rechten van de mensen, te weten: het recht op asiel en het verbod op refoulement. Deze rechten voorkomen dat gedwongen worden om in oorlogsgebieden te blijven en dat ze teruggestuurd worden naar oorlogsgebieden.

De Haagse Stadspartij is één van de 96 organisaties die de open brief hebben mede-ondertekend aan het bestuur van Amsterdam Pride, waarin het vertrek van Frits Huffnagel wordt gevraagd.

 

Schriftelijke vragen: Uitspraak Huffnagel over vluchtelingen
Indiener: Fatima Faid (Haagse Stadspartij)

Datum: 2-3-2020

 

  1. Is het college bekend met de uitspraak van Huffnagel?
  2. Is het college met mij eens dat het suggereren dat vluchtelingen oorlogsmisdadigers zijn stigmatiserend en xenofobisch is?
  3. Is het college met mij eens dat de voorzitter van een evenement zoals het Bevrijdingsfestival zich ondubbelzinnig moet inzetten en uitspreken voor alle fundamentele mensenrechten, waaronder het recht op asiel en het verbod van refoulement (i.e. terugsturen van asielzoekers naar onveilige gebieden)?
  4. Is het college met mij eens dat een persoon die uitsluitende en stigmatiserende uitspraken doet over mensen die vluchten voor een oorlog het Bevrijdingsfestival niet mag leiden en vertegenwoordigen?
  5. Het bevrijdingsfestival wordt gesubsidieerd door de gemeente Den Haag. Kunt u aangeven wat het bevrijdingsfestival zoal doet in onze stad?
  6. Klopt het dat een belangrijk onderdeel van dit festival de focus op jongeren legt?
  7. Kan het college aangeven wat we precies aan jongeren willen meegeven met dit festival?
  8. Is het college met mij eens dat het bevrijdingsfestival een belangrijke functie vervult in de stad en ons land om toekomstige generaties de waarden van vrede en veiligheid te leren?
  9. Is het college bereid om met de C.G.Ruijs stichting in gesprek te gaan aangezien de positie van de heer Huffnagel volstrekt ongeloofwaardig is geworden en het beschadigend is voor het festival om aan te blijven?

Fatima Faid
Haagse Stadspartij

Mikal Tseggai
Partij van de Arbeid

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.