Haagse Stadspartij eist vertrek Frits Huffnagel bij Bevrijdingsfestival

Op dinsdag 3 maart was de voorzitter van stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) en het Bevrijdingsfestival in Den Haag, Frits Huffnagel, te gast in het radioprogramma Spraakmakers, waar hij o.a. zei dat vluchtelingen niet meer toegelaten moeten worden in Nederland. Huffnagel stelde ‘dat het elke keer hetzelfde is,’ waarna hij vervolgde: “Wij zien een kind en denken dan: o, wat zielig, terwijl we niet zien dat de vader misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder dat heeft gefaciliteerd.”

De uitspraken zijn gedaan op persoonlijke titel maar kunnen niet los worden gekoppeld van zijn functie als voorzitter van een evenement dat de Nederlandse bevrijding viert. Zijn uitspraak is namelijk xenofobisch en tegenstrijdig met fundamentele mensenrecht. Ondertussen hebben meer dan 90 organisaties (landelijk en internationaal), waaronder het COC Amsterdam, het aftreden van Huffnagel als voorzitter van AGP geëist.

Huffnagel is voorzitter van het Bevrijdingsfestival in Den Haag, en dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding van fascisme, racisme en xenofobie. Bevrijdingsdag is een belangrijk moment om vrijheid en veiligheid te vieren van alle mensen die van nazi Duitsland moesten vluchten (verzetsstrijders, joden, lhbt’ers, roma, mensen met beperkingen, etc.)

Fatima Faid: ‘Ik vind dat als je zo’n functie hebt, zeker in dit herdenkingsjaar, je een wat hoger moreel kompas mag hanteren’.

Dat Huffnagel in zijn uitspraak alle vluchtelingen van oorlogen over een kam scheert, namelijk dat het oorlogsmisdadigers zijn, is onacceptabel en schendt het bevrijdings gedachtengoed. Verder zijn zijn uitspraken in directe tegenstrijd met fundamentele rechten van de mensen, te weten: het recht op asiel en het verbod op refoulement. Deze rechten voorkomen dat gedwongen worden om in oorlogsgebieden te blijven en dat ze teruggestuurd worden naar oorlogsgebieden.

De Haagse Stadspartij is één van de 96 organisaties die de open brief hebben mede-ondertekend aan het bestuur van Amsterdam Pride, waarin het vertrek van Frits Huffnagel wordt gevraagd.

 

Schriftelijke vragen: Uitspraak Huffnagel over vluchtelingen
Indiener: Fatima Faid

De raadsleden mevrouw Faid en mevrouw Tseggai hebben op 2 maart 2020 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op dinsdag 3 maart was de voorzitter van stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) en het Bevrijdingsfestival in Den Haag, Frits Huffnagel, te gast in het radioprogramma Spraakmakers, waar hij o.a. zei dat vluchtelingen niet meer toegelaten moeten worden in Nederland. Huffnagel stelde ‘dat het elke keer hetzelfde is,’ waarna hij vervolgde: “Wij zien een kind en denken dan: o, wat zielig, terwijl we niet zien dat de vader misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder dat heeft gefaciliteerd.” De uitspraken zijn gedaan op persoonlijke titel maar kunnen niet los worden gekoppeld van zijn functie als voorzitter van een evenement dat de Nederlandse bevrijding viert. Zijn uitspraak is namelijk xenofobisch en tegenstrijdig met fundamentele mensenrechten. Ondertussen hebben meer dan 90 organisaties (landelijk en internationaal), waaronder het COC Amsterdam, het aftreden van Huffnagel als voorzitter van AGP geëist.

Huffnagel is voorzitter van het Bevrijdingsfestival in Den Haag, en dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding van fascisme, racisme en xenofobie. Bevrijdingsdag is een belangrijk moment om vrijheid en veiligheid te vieren van alle mensen die van nazi Duitsland moesten vluchten (verzetsstrijders, joden, lhbt’ers, roma, mensen met beperkingen, etc.). Dat Huffnagel in zijn uitspraak alle vluchtelingen van oorlogen over een kam scheert, namelijk dat het oorlogsmisdadigers zijn, is onacceptabel en schendt het bevrijdingsgedachtengoed. Verder zijn zijn uitspraken in directe tegenstrijd met fundamentele rechten van de mensen, te weten: het recht op asiel en het verbod op refoulement. Deze rechten voorkomen dat gedwongen worden om in oorlogsgebieden te blijven en dat ze teruggestuurd worden naar oorlogsgebieden.

1. Is het college bekend met de uitspraak van Huffnagel?

Ja, het college is hiermee bekend.

2. Is het college met mij eens dat het suggereren dat vluchtelingen oorlogsmisdadigers zijn stigmatiserend en xenofobisch is?

Ja.

3. Is het college met mij eens dat de voorzitter van een evenement zoals het Bevrijdingsfestival zich ondubbelzinnig moet inzetten en uitspreken voor alle fundamentele mensenrechten, waaronder het recht op asiel en het verbod van refoulement (i.e. terugsturen van asielzoekers naar onveilige gebieden)?

Het college zet zich in en spreekt zich uit voor alle mensenrechten, maar gaat niet over wat de voorzitter van een evenement of organisatie wel of niet mag zeggen

4. Is het college het met mij eens dat een persoon die uitsluitende en stigmatiserende uitspraken doet over mensen die vluchten voor een oorlog het Bevrijdingsfestival niet mag leiden en vertegenwoordigen?

Het is niet aan het college om hier een uitspraak over te doen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de R.G. Ruijs Stichting.

5. Het bevrijdingsfestival wordt gesubsidieerd door de gemeente Den Kunt u aangeven wat het bevrijdingsfestival zoal doet in onze stad?

Het Bevrijdingsfestival dat dit jaar helaas niet door kan gaan vanwege de coronacrisis, ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage vanuit de portefeuille Economie. Met circa 80.000 bezoekers is het festival uitgegroeid tot één van de grotere bevrijdingsfestivals van Nederland, wat goed is voor de Haagse economie. Het betreft de Haagse viering van een nationale feestdag met een multiculturele programmering en een inhoudelijke boodschap. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zie ook vraag 7.

6. Klopt het dat een belangrijk onderdeel van dit festival de focus op jongeren legt?

Het Bevrijdingsfestival is voor jong én oud, maar legt de nadruk op jongeren en jongvolwassenen.

7. Kan het college aangeven wat we precies aan jongeren willen meegeven met dit festival?

We moeten ons voortdurend blijven inzetten voor een vrije samenleving waarin alle mensen de   vrijheid hebben om hun mening te uiten en waarin mensenrechten worden gerespecteerd. Het festival past in die hoedanigheid goed bij de profilering van Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht (en het themajaar 75 Jaar Vrijheid), waar iedere dag wordt gewerkt aan een veilige, betere en rechtvaardige wereld. Tevens draagt het festival bij aan het gewenste imago van Den Haag als dynamische stad waar jongeren zich thuis voelen. Er is aandacht voor creatief jong talent en in lijn met de wens van de raad om meer activiteiten voor jongeren op het gebied van dance te faciliteren, zijn er podia waar dance wordt geprogrammeerd.

8. Is het college het met mij eens dat het bevrijdingsfestival een belangrijke functie vervult in de stad en ons land om toekomstige generaties de waarden van vrede en veiligheid te leren?

Het festival past goed bij de profilering van Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht waar iedere dag wordt gewerkt aan een veilige, betere en rechtvaardige wereld en vervult in die hoedanigheid een belangrijke functie om toekomstige generaties zich hier bewust van te maken.

9. Is het college bereid om met de R.G. Ruijs Stichting in gesprek te gaan aangezien de positie van de heer Huffnagel volstrekt ongeloofwaardig is geworden en het beschadigend is voor het festival om aan te blijven?

Zie vraag 4.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i.,                              de wnd. burgemeester,

Ilma Merx                                          Johan Remkes