Haagse Stadspartij breekt lans voor behoud ministerie Sociale Zaken

Het gemeentebestuur heeft grote plannen voor het gebied bij station Laan van Nieuw Oost-Indië. Onderdeel van het plan is de herontwikkeling van het ministerie van Sociale Zaken, waar hoogbouw kan komen tot wel 120 meter hoog. De Haagse Stadspartij heeft in de gemeenteraad gepleit om het bijzondere gebouw niet te slopen, maar kreeg daarvoor geen meerderheid.

Het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vanaf 1979 ontworpen door de bekende architect Herman Herzberger en staat bekend als een mooi voorbeeld van het structuralisme. Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij: “Het is een heel bijzonder gebouw, niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant is prachtig: Het is een soort stad in de stad.”

In de gemeenteraad van 4 april 2019 sprak de gemeenteraad over de aanpak van het gebied bij station Laan van NOI waar het ministerie deel van uit maakt. Een motie van de Haagse Stadspartij om onderzoek te doen naar de architectonische – en cultuurhistorische waarde van het gebouw werd verworpen. Peter Bos: “Het zal nog wel even duren voor de plannen helemaal duidelijk worden, maar het is duidelijk dat wethouder Revis (VVD) aanstuurt op sloop van het gebouw, zodat er hoge torens gebouwd kunnen worden. Ik zou het verschrikkelijk jammer vinden als dat echt gaat gebeuren. Dit gebouw verdient een tweede leven.”

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 april 2019, ter bespreking van het de brief over Aanpak prioritaire gebieden Central Innovation District  (RIS300623).

Constaterende, dat:

– uit de Gebiedsagenda ICT-Security-Campus (Den Haag Laan van NOI) blijkt dat het voormalige ministerie van Sociale Zaken (hierna: Soza-locatie) herontwikkeld gaat worden;

– uit de Gebiedsagenda ICT-Security-Campus blijkt dat een deel van het bestaande gebouw van architect Herman Hertzberger moet worden gesloopt (in verband met de teruglegging van de rooilijn) en het resterende deel van het bestaande gebouw volgens de Gebiedsagenda niet hoeft te worden gesloopt;

-het voormalige Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 1979 is ontworpen door architect Herman Hertzberger, en bekend staat als één van de laatste voorbeelden van het Nederlandse structuralisme;

-In de Nota van Uitgangspunten  die op 2 juni 2015 door het college is vastgesteld is uitgegaan van behoud en transformatie/herontwikkeling van het gebouw.

Overwegende, dat:

– het voormalige ministerie van Sociale Zaken een karakteristiek en beeldbepalend gebouw is met bijzondere architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten.

Van mening, dat:

-het zonde zou zijn als het ministerie grotendeels of geheel gesloopt gaat worden.

Verzoekt het college:

– een architectonische – en cultuurhistorische waardestelling op te stellen van het ministerie en deze te betrekken bij de verdere planvorming.

 

Peter Bos                                           Robert Barker
Haagse Stadspartij                          Partij voor de Dieren

In de pers
Iconisch gebouw voormalig SoZa tegen vlakte voor woontorens – De Scheveninger