Haagse Stadspartij blij met behoud Doornduin

De Haagse Stadspartij is positief over de herziene plannen voor het Nebo-terrein. Het Doornduin blijft onaangetast.

 

De historische villas van het voormalig verpleeghuis Nebo krijgen hun oude allure terug. De naoorlogse bouw rond de villas wordt gesloopt en de parkeerruimte gaat grotendeels ondergronds. Daardoor ontstaat ruimte voor een aaneengesloten groengebied, met achter de villas een appartementencomplex en een zorg- en welzijnsvoorziening. Dat is de kern van de Nota van Uitgangspunten voor het NEBO-terrein, zoals het college van burgemeester en wethouders die heeft vastgesteld. Het NEBO-terrein ligt tegen het unieke Doornduin aan, een zogeheten ecologische ‘stepping stone’ gelegen tussen de Scheveningseweg en de Duinstraat. Aanvankelijk had Bronovo plannen voor een forse bouwontwikkeling aldaar, waaraan wethouder Norder medewerking wilde verlenen. Na kritische vragen van de Haagse Stadspartij en een gezaghebbend ecologisch onderzoek in opdracht van omwonenden, heeft de gemeente uiteindelijk in goede samenspraak met bewoners uit het Statenkwartier een nieuwe Nota van Uitgangspunten opgesteld. Het college heeft ingezien dat er veel zuiniger moet worden omgesprongen met deze bijzondere en kwetsbare locatie. De nieuwe plannen bieden een goede uitgangspositie om de ecologische kwaliteiten van dit gebied te versterken. De Haagse Stadspartij zal er op toezien dat de nieuwe plannen met respect voor de omgeving zullen worden uitgewerkt (incl. herstel van de voet van het Doornduin). Hiermee zal het uitzicht op de plek waar voorheen het buitenatelier van de bekende Haagse School-schilder Mesdag stond, niet door te veel appartementenbouw verziekt zal worden.