Haagse Kracht ook in het onderwijs

Na een lobby van raadslid Joeri Oudshoorn (onderwijswoordvoerder Haagse Stadspartij) heeft wethouder Saskia Bruines (D66) tijdens het vierjaarlijkse onderwijsdebat over de Haagse Educatieve Agenda toegezegd dat juffen, meesters en docenten binnenkort zelf subsidieverzoeken kunnen indienen bij de gemeente Den Haag. Zo kan ook in het onderwijs de Haagse Kracht van onderop aan de slag. Tot nu toe moeten initiatieven van onderop via overkoepelende schoolbesturen in ambtelijke subsidieafspraken met de gemeente worden vastgelegd.

Joeri Oudshoorn: ‘Zulke onderwijsbureaucratie is voor initiatiefrijke onderwijzers een gruwel. Het duurt te lang en is onvoldoende flexibel. Binnenkort kan dat gelukkig veel sneller en efficiënter.’

Ook kunnen Leerkrachten zelf het voortouw nemen op het gebied van uitwisselingen, themaprogramma’s of onderwijsprogramma’s voor bijzondere doelgroepen. Initiatieven van leerlingen kunnen onder de vleugel van een inspirerende docent verder gebracht worden. En docenten van verschillende scholen kunnen gaan samenwerken en van elkaar leren.

Kostenbesparend
De subsidieregeling kan het ook mogelijk maken voor groepen docenten om samen een ‘open’ lesmethode te schrijven. Zo’n methode wordt via subsidie vooraf ontwikkeld, en is daarna gratis voor de hele wereld beschikbaar en aanpasbaar. Zo kunnen op termijn de enorme kosten die scholen nu maken voor boeken teruggedrongen worden en blijft er meer geld over voor het onderwijs.