Gezellig Oud & Nieuw voor heel Den Haag

De laatste jaren is er een stevig maatschappelijk debat op gang gekomen over het particulier afsteken van vuurwerk. In het land lijken steeds meer stemmen op te gaan voor een algeheel verbod op het particulier afsteken van vuurwerk. In Den Haag zijn de meningen sterk verdeeld. Er bestaan grote verschillen tussen de waarde die de inwoners van Den Haag hechten aan het zelf mogen afsteken van vuurwerk: 60 procent vindt dit (helemaal) niet belangrijk terwijl 30 procent dit juist (heel) belangrijk vindt.

Veel mensen (en dieren) in Den Haag ervaren overlast en gevoelens van onveiligheid door het vuurwerk dat door particulieren wordt afgestoken. Aan de andere kant is het zelf kunnen afsteken van vuurwerk een Haagse traditie die voor een grote minderheid in de stad erg belangrijk is. Zowel een totaalverbod op het zelf afsteken van vuurwerk, dat veel politieke partijen willen, als het voortzetten van Oud & Nieuw zoals dat nu gebeurt doen geen recht aan de wensen van de stad.

De Haagse Stadspartij dient in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 14 december daarom een motie in waarin zij het college vraagt te onderzoeken wat de mogelijkheden en het draagvlak zijn voor het instellen van één centraal afsteekpunt per buurt. Deze motie is ook ondertekend door de PvdA en Groenlinks.

Raadslid Sanne van der Gaag: ‘Veel mensen en dieren in onze stad hebben serieus last van vuurwerk. Dit moeten we natuurlijk serieus nemen. Tegelijkertijd is het afsteken van vuurwerk voor veel mensen een belangrijk jaarlijks hoogtepunt. Ik ben zelf geboren en getogen in onze prachtige stad en weet – zeker doordat ik een deel van mijn jeugd in Moerwijk heb gewoond – hoe diep deze traditie in het DNA van Den Haag zit verweven. Door één centrale plek per buurt in te stellen waar buren samen vuurwerk kunnen afsteken kan Oud & Nieuw voor heel Den Haag een gezellig feest worden én blijven.’​