Geweldig dat je lid wil worden van de Haagse Stadspartij!

En daarmee onze ideeën helpt verwezenlijken voor de stad Den Haag.

Je bent al lid van de Haagse Stadspartij voor slechts € 10,- in het eerste kalender jaar en voor € 25,- in de daarop volgende jaren.

In dit lopende jaar vragen wij jou om zelf éénmalig de startcontributie van € 10,-, voor het startlidmaatschap tot en met 31 december 2018, over te maken op bankrekeningnummer NL 91 INGB 0007858486 t.n.v. Haagse Stadpartij. Vervolgens ontvang je automatisch in het begin van ieder nieuw jaar een betalingsverzoek van € 25,- voor het lidmaatschap van dat jaar (1 januari t/m 31 december).
Als je je lidmaatschap hebt betaald ontvang je als welkomstcadeau het boek Haags Zuur, een bundeling van 40 columns en 40 foto’s van Joris Wijsmuller over Den Haag en de slangenkuil in het IJspaleis.

Nog meer voordelen

• Je ontvangt 1 à 2 keer per maand de nieuwsbrief van de fractie
• Je hebt stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering
• Je ontvangt de ledenmail: Verenigingsnieuws en Stadspartijnieuws (discussieplatform)
• Je kan gevraagd en ongevraagd bijdragen aan het werk van de Haagse Stadspartij
• In de verkiezingsperiode ontvang je promotiemateriaal o.a. stickers en affiches als je ons bezoekt in het campagnepand
• Je kunt als lid deelnemen aan werkgroepen en helpen bij de campagne
• Je bent welkom bij onze acties en/of evenementen o.a. de BBB (Borrel met Babbel in de Buurt), wijkwandelingen (wandeling door de wijk waarbij initiatieven van bewoners bezocht worden), zie agenda
• De Haagse Stadspartij is een ANBI. De contributie van de leden wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een gift. Onder bepaalde voorwaarden mag je dit bij de belastingaangifte vermelden als aftrekpost, wat deze bijdrage ook fiscaal aantrekkelijk maakt.