Gemeente moet aan de slag voor deelname Wietproef

Het Nederlandse softdrugsbeleid loopt inmiddels hopeloos achter. De gedoogconstructie leidt tot hele gekke situaties waarbij de voorkant – de coffeeshop – is gereguleerd maar de achterkant – de productieketen – niet. De landelijke wietproef brengt daar verandering in.

Tot nu toe doen alleen kleine gemeenten mee. Een G-4 stad ontbreekt. Er wordt zelfs gewerkt aan een wetswijziging zodat ook stadsdelen van grotere steden mee kunnen doen. Het plan is dat dat Amsterdam Zuidoost wordt. Wij vinden dat we als gemeente Den Haag ook mee moeten doen.

Met het aannemen van onze motie ( kantje boord omdat er een VVD-er niet bij het stemmen was) moet de burgemeester in gesprek met de Haagse coffeeshops om te bepalen of zij open staan voor deelname aan de proef. Als Haagse Stadspartij juichen we deelname toe omdat bij legale softdrugs er wel zicht is op de productieketen en de manier waarop de teelt plaatsvindt.

Gezal Karabekir: “Met het meedoen aan een wietproef maken we aan de inwoners van de stad duidelijk dat we geven om hun gezondheid. “.

 

Motie: Doe mee met wietproef

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 december 2023 ter bespreking van  Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2024-2027 (RIS316918)

Constaterend, dat

  • de Rijksoverheid een proef start met een gesloten coffeeshopketen – dat wil zeggen legale wietteelt;
  • Er nog geen G4 stad meedoet aan deze proef.

Overwegende, dat

  • de Haagse coffeeshops een grote behoefte in de samenleving vervullen;
  • het legaliseren van de coffeeshopketen kan leiden tot verminderde overlast en criminaliteit;
  • dat de belangen van de Haagse coffeeshops worden behartigd door de Haagse coffeeshopkoepel;
  •  gelegaliseerde wietteelt de consument meer grip geeft op de kwaliteit van het product.
  • het Rijk het ook mogelijk gaat maken dat de G4-steden meedoen met een stadsdeel of stadsdelen aan de proef;

Verzoekt het college

Om in gesprek te gaan met de Haagse coffeeshops en, als coffeeshophouders uit de stad of stadsdeel positief tegenover deelname aan de proef met een gesloten coffeeshopketen staan, bij het Rijk aan te geven open te staan voor deelname aan deze proef of eventuele vervolginitiatieven die hieruit voortvloeien.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fatima Faïd                   Lesley Arp

Haagse Stadspartij       SP

Lees hier meer over de proef: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment