Elly Burgering zit bovenop pgb problemen

In de media verschijnen de laatste tijd verontrustende berichten over problemen met de uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb). Door de decentralisaties in de zorg is de Sociale Verzekeringbank sinds 1 januari verantwoordelijk geworden voor het beheer van de pgb’s. Doordat de Sociale Verzekeringsbank niet alle toekenningsbeschikkingen op tijd binnen heeft gekregen zijn sommige zorgwerkers niet uitbetaald. Zorggebruikers en ouders van kinderen die zorg inkopen vanuit een pgb maken zich hier vanzelfsprekend ernstig zorgen om.

Raadslid Elly Burgering, Haagse Stadspartij woordvoerder op het gebied van de zorgdecentralisaties, zit bovenop de problemen met het pgb. Vorige week stelde zij met GroenLinks al een aantal schriftelijke vragen over niet op tijd uitbetaalde pgb’s in Den Haag. In Den Haag gaat het om een relatief kleine groep van minder dan 75 cliënten die het pgb niet op tijd uitbetaald heeft gekregen. Elly Burgering vindt dat dit zo snel mogelijk moet worden opgelost zodat iedereen de zorg krijgt die ze nodig hebben. “We willen van het college de garantie dat de informatievoorziening beter wordt, dat iedereen die er recht op heeft de zorg krijgt die nodig is en dat zorgverleners op tijd worden uitbetaald” aldus Burgering en Herlé.