De Internationale Zone moet beter beschermd worden

De Internationale Zone ligt in het parkachtige deel van Den Haag. In deze zone bevinden zich vele internationale instellingen zoals het Joegoslavië Tribunaal, het Vredespaleis, Europol en ambassades. Cultuur-historisch is het een interessant gebied met verschillende beschermde stadsgezichten. Door het gebied stroomt de historische Haagse Beek, het was in de oorlog onderdeel van de anti-tankgracht en later van het wederopbouwplan van Dudok. Bij de nota van uitgangspunten internationale zone heeft de raad unaniem een amendement van de Haagse Stadspartij voor een cultuurhistorische verkenning aanvaard.

 
Amendement Cultuurhistorie

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 28 mei 2009, ter bespreking van de Nota van Uitgangspunten Internationale zone (rv52/2009);

Besluit het dictum van rv52/2009 te wijzigen door het volgende uitgangspunt aan het voorstel toe te voegen:

* Bij de ontwikkeling van de Internationale Zone wordt een cultuur-historische verkenning uitgevoerd. De uitkomst van de verkenning strekt er toe om rekening te houden met de aanwezige cultuur-historische kwaliteiten van de Internationale Zone en zo mogelijk te versterken.

Joris Wijsmuller

Toelichting:

De Internationale Zone is een cultuur-historisch interessant gebied met verschillende beschermde stadsgezichten. Door het gebied stroomt de historische Haagse Beek, het was in de oorlog onderdeel van de anti-tankgracht en later van het wederopbouwplan van Dudok. Tevens kruist de zone de eeuwenoude Scheveningseweg. Met een cultuur-historische verkenning kunnen interessante cultuur-historische bebouwingselementen en landschappen in kaart gebracht worden. In het raadsvoorstel wordt cultuurhistorie niet genoemd, ook ontbreekt informatie over de beschermde stadsgezichten.