Bedenkingen bij start collegeonderhandelingen

De Haagse Stadspartij is niet gelukkig met het besluit van onderhandelaar Tom de Bruijn om de collegeonderhandelingen te starten met de vier huidige collegepartijen plus de Haagse Stadspartij.

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “De twee grote verliezers van de verkiezingen (PvdA en VVD) worden op het collegeschild gehesen nog voordat we met onderhandelen zijn begonnen. Dat is merkwaardig en doet geen recht aan de verkiezingsuitslag.”

Na een trage verkenningsfase onder leiding van Han Polman, wil onderhandelaar Tom de Bruijn haast maken met de formatie en kijken of D66, PvdA, CDA, VVD en Haagse Stadspartij er samen uit kunnen komen.

Wijsmuller: “Het is natuurlijk mooi dat er vertrouwen is in de Haagse Stadspartij. Maar wij willen een nieuwe bestuurscultuur, dan heb je vers bloed en nieuw elan nodig en geen voortzetting van het oude college met een dichtgetimmerd collegeakkoord waarbij de burgers het nakijken hebben. We lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid, en zullen in gesprek blijven, maar deze keuze vinden we onverstandig en overhaast.”

1 Response