Site pictogram Haagse Stadspartij

Albert Heijn Monopolie XL

Albert Heijn

De Albert Heijn domineert de Haagse binnenstad en breidt haar monopolie in Den Haag steeds verder uit. De Haagse Stadspartij wil grip op supermarktconcentratie en roept het college op om in actie te komen.

Update: de vragen zijn beantwoord.

 

De Haagse Stadspartij is het zat dat er weer AH-supermarkten in het centrum van Den Haag bij komen. Er bestaan nieuwe plannen voor vestigingen bij Hollands Spoor, de Amsterdamse Veerkade en in de Schilderswijk. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Nog even en je kunt in Den Haag alleen nog bij Albert Heijn je boodschappen doen.” Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen is al langer duidelijk dat AH ruimtelijke monopolies bezit in tal van steden. De Haagse Stadspartij vindt dat de overheid daar iets tegen moet doen. Wijsmuller: “Dit is doorgeslagen marktwerking en de overheid doet er niets tegen. Dat moet veranderen.”

Ophef in Den Haag om groeiende hoeveelheid AH’s
(Omroep West, 17-04-2013)

DEN HAAG – In de gemeenteraad van Den Haag is ophef ontstaan vanwege de
groeiende hoeveelheid supermarkten van Albert Heijn in de stad, terwijl
C1000, Plus en Jumbo steeds meer uit het straatbeeld verdwijnen.
Raadslid Joris Wijsmuller, van de Haagse Stadspartij, heeft het College
van Burgemeester en Wethouders gevraagd om in actie te komen tegen de
uitbreiding van het aantal winkels van Albert Heijn in de stad.

Joris Wijsmuller trekt aan de bel, omdat hij vindt dat er sprake is van
‘een doorgeslagen marktwerking in Den Haag’. ‘Albert Heijn krijgt steeds
meer een monopolie positie en inwoners hebben geen keus meer voor andere
supermarkten. En ik vind dat de consument altijd een keus moet kunnen
maken,’ geeft het raadslid aan.

Albert Heijn

Albert Heijn erkent dat er veel winkels zijn in Den Haag. ‘Dat komt
doordat wij in 2008 zeven winkels van C1000 hebben overgenomen,’
verklaart woordvoerder Dagna Hoogkamer. ‘Daarnaast hanteren wij
verschillende formules, van kleine tot grote supermarkten, van XL tot
AH-to-go. Dat stelt ons in staat om voor elke oppervlakte een winkel
neer te zetten.’ Albert Heijn is zich dan ook van geen kwaad bewust.
‘Wij willen enkel aan de behoefte van de consument voldoen. Maar als
je kijkt naar andere gebieden, bijvoorbeeld buiten de steden, dan zien
we juist weer dat andere ketens sterker aanwezig zijn.’

Hollands Spoor
Raadslid Wijsmuller meent dat er inmiddels plannen zijn voor nieuwe
vestigingen bij Hollands Spoor, de Amsterdamse Veerkade en in de
Schilderswijk. Albert Heijn bevestigt alleen dat er een winkel komt bij
Hollands Spoor. ‘We hopen daar, als alles meezit, halverwege 2014 een
mooie winkel te openen in een pand dat al jaren leegstaat en in een
gebied ligt dat door de gemeente volop ontwikkeld wordt,’ verklaart de
woordvoerder.

Onderzoek

De Haagse Stadspartij heeft zijn verzet gebaseerd op een onderzoek van
Dirk Stelder, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Uit dit onderzoek blijkt dat Albert Heijn voor tachtig procent van de
Haagse bevolking de dichtstbijzijnde supermarkt is. Voor veertien procent
is binnen een straal van één kilometer geen alternatief. ‘Het wordt
daarom nu tijd dat de gemeente Den Haag in actie komt,’ vindt
Wijsmuller. ‘De gemeente bepaalt immers welke winkel een vergunning
krijgt of niet.’

Wijsmuller is benieuwd wat het College gaat doen. ‘Ik heb eerder een
motie ingediend ten tijde van het opstellen van de begroting, maar die
is toen afgewezen. Nu is wel de tijd rijp om dit opnieuw onder de
aandacht te brengen. Ik hoop op een positieve reactie,’ geeft Wijsmuller
aan. ‘Gebeurt dat niet, dan ga ik proberen collegapartijen aan mijn
zijde te krijgen om toch iets te kunnen in deze kwestie.’

Het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenindustrie, dat de belangen
behartigt van alle supermarkten in Nederland, onthield zich van enig
commentaar.

‘Den Haag kleurt te blauw’
(http://www.levensmiddelenkrant.nl/11699/den-haag-kleurt-te-blauw, 18-04-2013)

Remco van der Meij

DEN HAAG – Raadslid Joris Wijsmuller, van de Haagse Stadspartij, heeft het
College in Den Haag gevraagd om in actie te komen tegen de verdere
uitbreiding van het aantal winkels van Albert Heijn in de stad.

Het raadslid ziet de stad zienderogen ‘verblauwen’ en voelt zich gesteund
door de uitkomsten van een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen,
schrijft Omroep West. Daaruit blijkt dat AH voor tachtig procent van de
Haagse bevolking de dichtstbijzijnde supermarkt is. Voor veertien procent
is binnen een straal van één kilometer geen alternatief. “Het wordt daarom
nu tijd dat de gemeente Den Haag in actie komt,’ vindt Wijsmuller. ‘De
gemeente bepaalt immers welke winkel een vergunning krijgt of niet.” Een
eerdere motie over de kwestie werd afgewezen, maar Wijmuller gaat opnieuw
de baricaden op omdat hij vind dat klanten geen vrije keuze hebben door de
het sterke ‘monopolie’.

Sterker
Albert Heijn erkent dat er veel winkels zijn in Den Haag, mede als gevolg
van de overname van zeven C1000-winkels in 2008. De marktleider is zich
echter van geen kwaad bewust en wijst er in reactie op dat buiten de
steden ‘juist weer dat andere ketens sterker aanwezig zijn.’

Haagse partij ageert tegen groei AH’s
(Distrifood.nl, 12 april 2013)

door Herman te Pas

DEN HAAG – De Haagse Stadspartij roept het college van b en w in Den Haag
op om in actie te komen tegen de uitbreiding van het aantal winkels van
Albert Heijn in de stad.

De partij is het naar eigen zeggen ‘zat dat er weer AH-supermarkten in het
centrum van Den Haag bij komen’. Er bestaan volgens de Haagse Stadspartij
plannen voor vestigingen van de marktleider bij Hollands Spoor, de
Amsterdamse Veerkade en in de Schilderswijk. ‘Nog even en je kunt in Den
Haag alleen nog bij Albert Heijn je boodschappen doen’, zegt
fractievoorzitter Joris Wijsmuller.

Onderzoek
De partij haalt in zijn verzet onder meer een onderzoek aan van Dirk
Stelder, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens
dit onderzoek blijkt dat Albert Heijn voor tachtig procent van de inwoners
in Den Haag de dichtstbijzijnde supermarkt is. Voor veertien procent is
binnen een straal van één kilometer geen alternatief. ‘Dit is doorgeslagen
marktwerking en de overheid doet er niets tegen. Dat moet veranderen’,
zegt Wijsmuller.

Supermarkt is Haagse banenmotor
(AD/Haagsche Courant, 30 mrt 2013)

Den Haag telt steeds meer en steeds grotere supermarkten. Die trend is zo sterk dat
er in de winkelgebieden ondanks de crisis nog altijd meer banen bijkomen dan
verdwijnen. `Mensen gaan niet meer naar een restaurant, maar willen wel luxe uit het
schap.’

Steeds meer en grotere vestigingen in den haag

Waar de werkgelegenheid in tal van sectoren daalt, komen er sinds de economische
crisis juist banen bij in de Haagse detailhandel. De lichte stijging mag goeddeels
op het conto van de supermarkten worden bijgeschreven, stelt wethouder Henk Kool
(PvdA, economie) in een voortgangsbericht over Den Haag Winkelstad.

Het aantal initiatieven voor nieuwe uitbreidingen van supermarkten noemt hij
`opvallend’. Zo komt er een XL-supermarkt in het winkelcentrum De Savornin
Lohmanplein en krijgt de Veerkaden-garage in het centrum er een verdieping bij,
zodat op de begane grond ruimte komt voor een forse supermarkt. In Scheveningen en
Kraayenstein staan eveneens grotere supermarkten op stapel. Die ontwikkeling komt
bovenop eerdere uitbreidingen. Zo vestigde zich onlangs in het Haagse centrum een
forse Albert Heijn in de woonwinkeltoren De Kroon. En telt bijvoorbeeld het
winkelgebied aan de Neherkade sinds enkele jaren twee nieuwe supermarkten.

Crisis

Volgens onderzoekers van DTZ Zadelhoff speelt de economische crisis de supermarkten in de kaart. `Onzekere consumenten geven bijvoorbeeld minder uit een restaurantbezoek, wat ze compenseren door meer luxe producten te kopen bij de
supermarkt.’

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller
Den Haag, 28 mei 2013
Inzake: Ruimtelijk monopolie van supermarkten
De gemeenteraad

Het raadslid, de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 11 april 2013 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Naar aanleiding van de berichtgeving over de komst van nieuwe Albert Heijn vestigingen op het Stationsplein en de Amsterdamse Veerkade leg ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde, het college de volgende vragen voor.

1. Uit onderzoek naar de spreiding van Nederlandse supermarkten van Dirk Stelder, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, blijkt dat Albert Heijn voor 80 procent van de inwoners in Den Haag de dichtstbijzijnde supermarkt is. En van hen 14 procent binnen een straal van één kilometer geen alternatief heeft. Kan het college per stadsdeel aangeven hoe deze percentages liggen?

Het college is bekend met het feit dat in een aantal wijken bepaalde supermarkten een hogere dichtheid en daarmee minder keuzevrijheid bieden voor bewoners dan wenselijk. Het betreffen allen locaties die vallen binnen een geldige bestemming. Bij de Detailhandelsmonitor die dit jaar voor de 3e keer wordt uitgevoerd is aandacht voor de diversiteit in winkelaanbod, we zijn hierop alert. Bij eventuele nieuwbouwprojecten wordt initiatiefnemers gewezen op het belang van diversiteit in het supermarktaanbod, maar de uiteindelijke keuze is niet afdwingbaar.

2. Is het college met mij van mening dat Hagenaars moeten kunnen kiezen naar welke supermarktketen zij gaan, en het niet wenselijk is dat zij hiervoor een eind moeten rijden? Zo nee, waarom niet?

Het college streeft een optimale spreiding van supermarkten na en stimuleert binnen de hoofdwinkelstructuur waar mogelijk de vestiging van een divers supermarktaanbod.
Vanuit het accountmanagement retail hebben we regelmatig contact met alle supermarktketens over vestigingsmogelijkheden binnen de bestaande winkelgebieden. Op deze wijze streven wij naar een grotere diversiteit binnen het supermarktaanbod en versterking van de bestaande winkelgebieden (waar supermarkten een belangrijke trekkersfunctie hebben).

3. Is het college het met mij eens dat door ‘ruimtelijke monopolies’ het supermarkten ontbreekt aan concurrentieprikkels? Zo nee waarom niet?

Het staat alle supermarkten vrij zich te vestigen op locaties voor zover die in betreffende bestemmingsplannen zijn toegestaan. Momenteel vinden grote veranderingen plaats in het supermarktlandschap in Nederland door overnames, zoals bijvoorbeeld de overname van Konmar door Albert Heijn en Jumbo en meer recent de overname van C1000 door Albert Heijn en Jumbo. Bij deze ontwikkelingen kan het college geen rol spelen.
In het verleden is door de NMA wel getoetst op monopolievorming, bijvoorbeeld bij de overname van een aantal Konmar-supermarkten door Ahold en Jumbo en recenter de overname door Albert Heijn van een aantal C1000 supermarkten. In de eerste situatie heeft Albert Heijn in Den Haag twee vestigingen moeten opgeven, AH Leyweg (nu Hoogvliet) en AH Prins Hendrikstraat (nu Coop). Bij de overgang van een aantal C1000-supermarkten naar Albert Heijn is door de NMA geoordeeld dat dit binnen hetzelfde concern plaats vond en dat dit daardoor geen monopolievorming betreft (toen nog beiden zusterbedrijven binnen Ahold).

4. Momenteel is het voor gemeenten niet mogelijk om supermarkten te spreiden. Is het college het met mij eens dat hier verandering in moet komen? Zo ja, is het college bereid om zich in te spannen en onderzoek te doen om tot een diverser supermarktaanbod te komen? Zo nee, waarom niet?

In de detailhandelsmonitor wordt de mate van diversiteit in het aanbod meegenomen en het college streeft dit waar mogelijk na, zie ook antwoord op vraag 1 en 2. Echter, in de vrije vestigingskeuze van ondernemers binnen de bestaande juridisch-planologische kaders kan en wil het college niet treden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2013-04-12 13:22:16 schreef Kees Berserik:

Helemaal mee eens Joris

2. Op 2013-04-12 13:27:12 schreef Bart:

Beste Joris,

Heeft Albert Heijn een monopolie omdat de rest geen kans krijgt, of omdat de rest weg trekt en AH als enige over blijft? Volgens mij zat er een mooie grote Plus op de Grote Markt, maar is die ook alweer vertrokken.

Wees blij dat AH zich in de stadscentra blijft vestigen in plaats van dat ze net als alle andere ketens wegtrekken. Nu houden ze de centra nog levend.

3. Op 2013-04-17 17:42:19 schreef Ton:

Ik woon in het centrum en ik baal dat ik alleen bij AH terecht kan. Die Plus op de hoek Grote Marktstraat/ Spui is weggegeconcurreerd, AH opende gewoon een (tijdelijk) filiaal op de tegenoverliggende hoek. Ik wil kunnen kiezen waar ik m’n boodschappen haal, in het centrum kan dat niet meer.

4. Op 2013-04-19 09:44:59 schreef Pip:

Ik ben erg blij met het vooruitzicht dat er eindelijk een grote supermarkt in de Stationsbuurt komt. Van welke keten deze is, maakt mij niet uit. Ik hoop dat de actie van de Stadspartij niet leidt tot langdurig uitstel of afstel hiervan.

We hebben hier met het bezwaar tegen het platgooien van de Gestepande op de Stationsweg al genoeg uitstel van alles gehad. Na ruim vijf jaar tegen die leegstaande ellende aangekeken te hebben, zijn de gevels deze week alsnog weggehaald om te worden vervangen door nieuwbouw die lijkt op de oude gevels. Dit had al vier jaar eerder gedaan kunnen zijn.

Dus liever snel 1 Albert Heijn bij Hollands Spoor, dan nog jaren lang 10 leegstaande verwaarloosde ruimtes.

5. Op 2013-04-19 23:33:59 schreef Coby:

Helemaal mee eens Joris.

Ik woont in het centrum en kan alleen bij Albert Heijn terecht.Het lijkt wel of Albert Heijn de dienst uitmaakt waar ze supermarkten kunnen openen en niet de gemeente.

6. Op 2013-04-24 20:20:08 schreef paul:

volgens mij bepaald een gemeente alleen wat er volgens het bestemmingsplan moet komen, horeca of in dit geval, een supermarkt, en welke dit zal zijn is niet voor hen om uit te maken, want het lijkt mij dat iedere supermarkt die interesse in die locatie heeft, er kan komen. En als anderen daar het geld niet voor willen uitgeven, wint de hoogste bieder.
En wat te denken van dorpen waar niet eens een supermarkt is, wees blij dat je vanuit je deur de boodschappen kan halen,en van uit het centrum ben je zo op andere locaties, b.v. megastores, met ALdi en Jumbo.

7. Op 2013-04-26 00:36:06 schreef Marcel:

goed dat jullie aandacht besteden aan de overkill van AH´s in Den Haag. Publiek moet kunnen kiezen, helaas gaat dat bijna niet. En de reclame van andere supermarkten op tv is dan misleidend, waar vind je de dichtbijzijnde? enkelen hebben het geluk om te kiezen en sommigen helaas niet…
In mijn buurt (Rijswijkseweg) kun je kiezen uit meerdere AH´s, 2 Jumbo´s en 3 Aldi´s, voor C1000 en andere supermarkten moet ik veel verder reizen…
Owja misschien moet jullie het ook eens hebben over al die massagesalons op bijv. de Stationsweg en de Rijswijkseweg! Weg ermee!

8. Op 2013-05-01 21:03:07 schreef Mark:

Wanneer komt ah in schilderwijk wij hebben geen een ah ik wil snel ah

9. Op 2013-05-01 21:08:13 schreef Dani:

Ja wij willen liever bij hoefkade ah. Want het is mooi plek bij kruising van hoefkade en koning str waar het vroeger bibliotheek was de is al jaar leeg?

10. Op 2013-05-18 08:53:34 schreef :

het wordt tijd voor meerdere gelegenheden om je boodschappen te doen. Misschien moet de Raad daar eens o ver praten met moeders enz. ik koop wel bij AH maar wij hebben in de buurt meerdere keuzes en dat is heel prettig voor je portemonee. Ben zeer bewust met koopjes en AH geeft eigenlijk weinig koopjes. Ze doen wel veel aan reclame maar eigenlijk is het altijd voor AH en nooit voor de consument.

11. Op 2013-05-21 12:55:40 schreef Barend Jansen:

Goed punt.
Alleen niet beperken maar juist concurrentie aangaan:
Er moeten meer dagmarkten met groente en fruit komen.

Goed begin in het Zeeheldenkwartier:
de Elandstraat leent zich uitstekend voor een dagmarkt met divers aanbod. Hiermee kan een AH niet concurreren. Zo wordt de macht van de Xl in de Elandstraat gebroken.

Tegelijk nodig je mensen die den haag bezoeken uit iets verder de stad in te lopen.

Qua straat lijkt de Elandstraat erg op de Amsterdamse Albert Kuijpstraat. Er zijn bijvoorbeeld voldoende garages in de buurt voor stalling van kramen etc..

verkeers technisch zorg je er meteen voor dat auto’s niet meer over de mauritskade richting regentessebuurt rijden, maar de ring nemen.

De markten die in de Prins Hendirkstraat en de Piet Hein worden gehouden zijn een groot succes. Brengt echt leven in de wijk/mensen op straat. Dit moete echter structureel.

Idee om een petitie in de buurt te organiseren?
Ik help graag mee.

12. Op 2013-06-03 16:56:22 schreef :

rijswijk station in de buurt zit een hele grote ah xl

13. Op 2013-06-03 16:58:03 schreef :

op station hollands spoor
buurtwinkel restaurant en wc bazar

Mobiele versie afsluiten