6 maart: Stadsgesprek over het Spuiforum

Kunst- en vliegwerk rond het Spuiforum

 

Het Spuiforum lijkt hét verkiezingsitem te zijn. Maar kan het nog teruggedraaid worden
straks? Hoeveel geld is er al uitgegeven en hoeveel is er nu al op de
gemeentebegroting gereserveerd? Kan het gereserveerde geld nog aan
andere zaken besteed worden? Welke belangen en machinaties spelen op de
achtergrond mee?

Deze en vele andere vragen over de plannen voor een
cultuurpaleis op het Spuiplein leven enorm in de stad. Bij de lokale
Stemwijzer is het Spuiforum zelfs hét onderwerp waar het
meeste gewicht aan wordt gegeven.

De Haagse Stadspartij organiseert een stadsgesprek waar lijsttrekker
Joris Wijsmuller bijgestaan door financiële deskundigen van o.a. adviesbureau BBN uiteen
zal zetten hoe de vlag er precies bij hangt. Met volop gelegenheid voor de zaal om alle vragen
over het Spuiforum te stellen.

Wanneer: Donderdag 6 maart van 20.00 tot 22.00 uur, zaal open om 19.30 uur
Waar: Pulchri, zaal Louis XV, Lange Voorhout 15, Den Haag

3 Responses
  1. ger39@hetnet.nl

    normaal is 5×6 30 doch het gemeentebestuur rekent bij de financiering van het spuiforum met 5×6 is 300.

  2. spiering fl

    Omdat er al zoveel geld aan het nog te bouwen Spuiforum is uitgegeven, moet de bouw doorgaan?
    Dat kan toch niet waar zijn? Dit is toch te gek voor woorden?