Site pictogram Haagse Stadspartij

Zullen we nu eindelijk iets met erfgoed doen?

In 2022 dienden wij de behandeling van de sloop van het conservatorium ( op de foto) een motie in om het college op erfgoedles te sturen. Helaas is het – ondanks een afdoening van de motie – nog steeds niet van gekomen. En dat terwijl in Den Haag het eene na het andere belangwekkende gebouw wordt gesloopt. We kunnen heel veel leren van mooie voorbeelden van hergebruik in Nederland. Dus… Let’s go!

In 2023 dienden we een motie in om eindelijk Mariahoeve aan te wijzen als beschermd stadsgezicht. Nu een jaar later wachten we nog steeds op antwoord van het college.

Naar aanleiding van twee aangenomen moties in de gemeenteraad wat betreft erfgoed stellen we de volgende vragen. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Faïd en de Ridder (VVD)  de volgende vragen:

  1. Op 20 april 2023 sprak de gemeenteraad de opdracht uit om Mariahoeve als gemeentelijk beschermd stadsgezicht aan te wijzen. Kan het college aangeven waarom dit nog steeds niet is gebeurd?
  2. Welke stappen heeft het college genomen sinds de motie is aangenomen om Mariahoeve als beschermd stadsgezicht aan te wijzen?
  3. Is het college bekend met het feit dat Mariahoeve dit jaar 65 jaar bestaat? Vindt het college ook niet dat het dan een logisch en mooi moment zou zijn om Mariahoeve feestelijk tot beschermd stadsgezicht aan te wijzen?
  4. Kan het college aangeven wat de tijdslijn is voor het aanwijzen van Mariahoeve als beschermd stadsgezicht?
  5. Op 27 september 2022 stuurde het college de afdoening van de motie “Stuur het college op erfgoedles” naar de raad. Daarin wordt gesteld dat het college een programma opstelt met aansprekende en toonaangevende renovaties in Nederland om samen met de raad te bezoeken. Kan het college dit zich nog herinneren?
  6. Inmiddels is het college in samenstelling veranderd. Is het college nog steeds van plan om deze collegeperiode samen met de raad op excursie te gaan? Zo nee, waarom niet?
  7. Heeft het college al een programma opgesteld en een datum geprikt voor deze excursie? Zo nee, waarom niet?
  8. Kan het college aangeven of zij hulp nodig heeft bij het organiseren van deze excursie? Zo nee, wanneer gaan we dan op erfgoedles?
Het prachtige en behoudswaardige Conservatorium van Leon Waterman is inmiddels compleet gesloopt.

 

Lees ook: https://www.denhaagcentraal.net/nieuws/waardevolle-wijk-mariahoeve-moet-beschermd-stadsgezicht-worden/

en https://www.ad.nl/den-haag/mariahoeve-wacht-hetzelfde-droeve-lot-als-den-haag-zuid-west~a881160b/

Mobiele versie afsluiten