Den Haag wil de unieke kwaliteiten van haar mooiste park opofferen voor een groot International Park! De bewoners organiseerden samen met de boswachter een wandeling voor raadsleden.

 

Bezorgde bewoners van de wijk Zorgvliet hebben begin oktober onder leiding van boswachter Erik Evers een herfstwandeling georganiseerd in het sprookjesachtige park. In de kadernota Openbare Ruimte wordt een oud plan opgevoerd om van de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark een groot International Park te maken. Omdat de wethouder daar ook Park Sorghvliet aan toe wil voegen, moet het park voor een groter publiek toegankelijk worden. In de wijk Zorgvliet circuleerden meteen geruchten dat de historische muur afgebroken zou worden. Jacob Cats liet de muur ooit om zijn park aan leggen om ver weg van de hectiek van het Binnenhof tot rust te komen. Ook vreesden buurtbewoners dat er een achterdeurtje in de historische muur zou komen voor werknemers van het toekomstige Eurojust, zodat ze niet helemaal om hoeven te lopen.

Tijdens de wandeling, waar naast een aantal raadsleden ook een vertegenwoordiger van het Rijk meeliep, bleek dat het Rijk als beheerder van het park best met de wethouder wil praten over het verbeteren van de toegankelijkheid, maar alleen als dat niet ten koste van de bijzondere kwaliteiten van het park gaat. Dat houdt volgens het Rijk in dat er vanwege de kwetsbare natuur maar een beperkt aantal mensen in kunnen. Ook blijkt er al geld gereserveerd te zijn voor de restauratie van de muur rond het park en de bruggen in de aarden wallen die Cats als landschapsarchitect ooit liet aanleggen. Binnenkort zal een gesprek tussen de gemeente Den Haag en het Rijk plaatsvinden over de mogelijkheden om de toegankelijkheid van het park te verbeteren. Ondanks de geruststellende woorden van de beheerder van het park wachten de buurtbewoners de uitkomsten in spanning af.

De boswachter wees tijdens de wandeling nog een nest aan waar in het voorjaar een koppel havikken gebroed had, en de eerste paardenkastanjes die Cats naar Nederland liet overkomen. Achterin het park valt de rust die in het park heerst op. “Het is net of je op de Veluwe loopt!” zegt boswachter Erik Evers enthousiast.

De Haagse Stadspartij vindt dat dit soort bijzondere kwaliteiten voor de stad behouden moeten blijven, ook als dat inhoudt dat Hagenaars er een bescheiden bedrag per jaar voor moeten betalen.

Reacties:

1. Op 2012-10-18 16:04:37 schreef Enny Kleikamp:

Heel goed dat de Stadspartij dit onder de aandacht brengt !
Het is toch verbazingwekkend wat er elke keer weer uit de koker van het College komt en het ene plan nog onbenulliger dan ’t andere.
Het is goed dat er in de stad ook plekken zijn die een beetje afgeschermd rustig en natuurlijk zijn. Dat is een kwaliteit van Den Haag.

2. Op 2012-10-18 16:35:38 schreef Julia van Dijck:

Afblijven van dit prachtige authentieke stukje natuur in de stad. En houd de wandelkaart in stand aub. Er is geen behoefte aan grote drukte in het bos. DIe vind je elders, op elke vierkante meter in Den Haag, al meer dan genoeg.

3. Op 2012-10-18 17:26:49 schreef Eduard Bekker:

Altijd weer de Stadspartij die in actie komt, waar het absoluut nodig is, hè!
De HSP is het geweten van Den Haag!
Mensen die dit bepleiten zijn geen Hagenaars, noch Hagenezen!

4. Op 2012-10-18 21:17:28 schreef Peter drijver:

De imposante tuinmuur is in de jaren 20 door de familie Goekoop gebouwd na de dood van Adriaan. In de tijd van Cats’ waren het lange sloten die het landgoed scheidden van de ‘wildernis’ tussen stad en dorp.