Overal waar je kijkt ligt momenteel afval en met het Hemelvaart en Pinksterweekend voor de deur vreest Fatima Faïd het ergste: “Het lijkt erop dat de afvaloverlast alleen maar erger wordt, waar blijft actie vanuit het college?”

De Haagse Stadspartij wil onder andere weten of er minder afval is opgehaald de afgelopen weken. Fractievertegenwoordiger Kim Vrolijk: “Wij krijgen signalen dat de werkzaamheden aan de Vaillantlaan het legen van de oracs bemoeilijkt. Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de afvalverwerking op pijl blijft in de Schilderswijk?”.

Ook op social media komen uit allerlei wijken meldingen. Kim Vrolijk: “ Zelfs wijken die voorheen minder last hebben van bijplaatsingen komen opeens bovendrijven. Het lijkt wel alsof het nieuwe beleid van de gemeente is dat er altijd een zak naast de orac moet staan”.

Daarnaast zijn het juist de oude wijken die al jaren leiden onder afvaloverlast. Fatima Faïd: “Het is schandalig dat het college het steeds maar niet lukt, ondanks aanvalsplannen, pilots, etc, etc, om de afvaloverlast in wijken als Transvaal, Laak, Schilderswijk etc op te lossen. Ook deze bewoners hebben recht op een schone leefomgeving”.

 

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van Orde stelt raadslid Faïd (Haagse Stadspartij) de volgende schriftelijke vragen.

 1. Is het college bekend met de berichten in de media en op social media over de vele bijplaatsingen en afval op straat in Den Haag?
 2. Klopt het dat er nu ook veel meldingen zijn uit gebieden waar dit probleem in het verleden in mindere mate speelde, bijvoorbeeld Houtwijk?
 3. Kan het college aangeven hoeveel meldingen zij heeft ontvangen over de afvaloverlast? Uit welke wijken komen deze meldingen vooral?
 4. Kan het college aangeven of de inzet van het personeel om de stad schoon te houden en bijvoorbeeld bijplaatsingen te verwijderen is veranderd?
 5. Kan het college aangeven hoe vaak de HMS is uitgereden voor het legen van containers in 2021 en 2022?
 6. Kan het college aangeven of er de afgelopen weken minder containers zijn geleegd? Zo ja, hoe kan dat?
 7. Kan het college aangeven hoeveel kilo bijplaatsingen er gemiddeld gesproken per week wordt verwijderd? Hoeveel kilo is er afgelopen 3 weken verwijderd?
 8. Wanneer evalueert het college de huidige maatregelen voor het verminderen van de afvaloverlast in Den Haag?

Momenteel zijn er werkzaamheden aan de Vaillantlaan. Hierover de volgende vragen:

 1. Klopt het dat er verschillende oracs zijn afgesloten in de buurt van de werkzaamheden aan de Vaillantlaan?
 2. Klopt het dat de vuilniswagens door de werkzaamheden niet meer in verschillende straten kunnen komen?
 3. Kan het college een lijst geven van de straten waar de oracs niet of maar beperkt geleegd kunnen worden?
 4. Kan het college aangeven hoeveel oracs er momenteel niet in gebruik zijn in de Schilderswijk?
 5. Op welke wijze heeft het college in deze gevallen voor vervangende oplossingen gezorgd?
 6. Kan het college aangeven hoe lang het duurt voordat orac’s die afgesloten zijn weer gebruikt kunnen worden?
 7. Op welke manier is dit met bewoners en ondernemers gecommuniceerd?
 8. Kan het college aangeven hoe lang orac’s maximaal afgesloten worden bij werkzaamheden?
 9. Is het college het met ons eens dat afval ophalen een primaire taak van de gemeente is? Zo nee, waarom niet?
 10. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat er opnieuw gekeken moet worden naar effectiviteit, kosten en oplossingen van dit alsmaar uitdijende probleem in de stad?
 11. Kan het college een overzicht geven van de manieren waarop bewoners melding kunnen maken van afvaloverlast op volgorde van laagdrempeligheid?
 12. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat alle meldingen van afvaloverlast in behandeling genomen moeten worden ongeacht of de meldingen zijn gedaan via de door de gemeente geprefereerde communicatievorm? Zo nee, waarom niet?

Binnenkort is het weer Hemelvaart- en Pinksterweekend. Hierover de volgende vragen:

 1. Kan het college aangeven hoe de afvalophaaldienst opereert in deze weekenden?
 2. Hoe garandeert het college dat oracs op dat moment over voldoende capaciteit beschikken?