Site pictogram Haagse Stadspartij

“Wees wijs en kijk naar de Domstad ‘’

De prachtige kastanjes aan de Noordwal worden als het aan wethouder De Mos ligt allemaal gekapt. De kades zouden mede door het gewicht van de bomen sneller verzakken dan eerst werd aangenomen. De Haagse Stadspartij vindt dit een voorbarige en onzorgvuldige conclusie, en ook in strijd met het coalitieakkoord waarin staat: ‘Bomen worden alleen gekapt als het aantoonbaar niet anders kan.’ In de brief van de wethouder wordt niet aangetoond dat het echt niet anders kan, en ook ontbreekt het aan het gebruikelijke onderzoek: er is geen boominventarisatie, en er is ook geen bomen-effect-analyse opgesteld. Daarnaast is niet onderzocht of er alternatieve methoden zijn om de kademuur te herstellen zonder de bomen te kappen, zoals ‘de buispalenmethode’ die nu bij het herstel van de kademuren in Utrecht wordt toegepast.

Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij; “Laat wethouder De Mos een kijkje gaan nemen in Utrecht daar staat het behoud van zoveel mogelijk bomen voorop. Sterker nog, laten we dat met de hele raadscommissie gaan doen. Het behoud van de karakteristieke boombeplanting aan de gracht verdient veel meer inzet van de gemeente. Wat de wethouder nu laat zien is een aanfluiting. Hij moet eerst maar eens zijn stinkende best gaan doen om de mooie woorden over bomen in het coalitieakkoord waar te maken.” Inmiddels zijn er aan de Noordwal al maatregelen getroffen om de kademuren te stabiliseren, zodat er nog tijd is. Wijsmuller zal dan ook bij wethouder De Mos aandringen om die tijd te benutten voor nader onderzoek. De toekomst van de bomen van de Noordwal staat donderdag a.s. op de agenda van de raadscommissie Leefomgeving.​

Mobiele versie afsluiten