Veronicaschip op de wachtlijst

Wethouder Baldewsingh zag er niets in en ontraadde het, maar de raad nam de motie van de Stadspartij aan om plek voor het Veronica-zendschip in de Scheveningse haven te reserveren. Het College van B&W vindt het nu ook een goed idee, maar blijft voorzichtig.

 

Veronicaschip op de wachtlijst voor Scheveningse Haven

Een ligplaats voor het voormalige Veronicaschip Norderney in de Scheveningse Haven is mede afhankelijk van de komst van het nationaal popmuseum ‘Popexperience’ in Scheveningen. Dit maakte het college van Burgemeester & Wethouders deze week bekend. In maart van dit jaar beloofde de gemeenteraad te bekijken of een ligplaats voor Norderney, dichtbij een eventueel nationaal popmuseum in de Scheveningse Haven, tot de mogelijkheden behoort.

De gemeente onderzoekt op dit moment zowel de financiële als verkeerskundige haalbaarheid van de ‘Popexperience’. Dit najaar neemt het college op basis van deze haalbaarheidsonderzoeken een besluit over verdere uitwerking van het plan door initiatiefnemer Stichting Nationaal Popmuseum. Het college vraagt de stichting bij het eventueel
verder uitwerken van het plan een ligplaats voor het voormalige Veronicaschip op te nemen. Het schip moet minimaal iets toevoegen aan het culturele en toeristische aanbod rondom de Tweede Haven, een duurzame inhoudelijke relatie hebben met de ‘Popexperience’ en passen binnen de mogelijkheden die de Scheveningse Haven op dat moment biedt.

bron: Persbericht gemeente Den Haag