Site pictogram Haagse Stadspartij

Verdichten: een vloek, een zegen of allebei?

verdichting stad

Uitnodiging voor een gesprek over de verdichting van de stad

Met de leden van de Haagse Stadspartij gaan we op dinsdag 15 december onderling in gesprek over nut, noodzaak of (on)wenselijkheid van het verdichten van de stad. Het platteland ontvolkt en er is onmiskenbaar een trek naar de grote stad. Het aantal één- en tweepersoons huishoudens neemt toe. Het bevolkingsaantal stijgt, gezinnen verkleinen en er ontstaan nieuwe woonvormen. Maar verdichting kan ook de kwaliteit van het wonen in de stad aantasten. Door splitsing van woningen komen er meer mensen dichter op elkaar te wonen, kunnen er overlastsituaties ontstaan. De druk op de openbare ruimte en op het groene karakter van de stad neemt toe en het milieu wordt zwaarder belast. Tegelijk brengen meer mensen meer reuring en kan het de stad interessanter/spannender maken. Verdichting vergroot ook het draagvlak van voorzieningen en openbaar vervoer.

We gaan hierover graag met elkaar in gesprek op:

Datum: DINSDAG 15 DECEMBER 2015
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Fractiekamer Haagse Stadspartij

(Ben je lid van de Haagse Stadspartij en praat je graag mee over dit onderwerp? Meld je dan van tevoren aan via hsp@denhaag.nl)

Graag tot 15 december!

NB: Onze fractiekamer is op het stadhuis, Spui 70, kamer A03.19. Je kunt aanbellen bij de hoofdingang van het stadhuis en doorgeven dat je komt voor de fractie van de Haagse Stadspartij. Dan neem je de lift naar de 3e verdieping en belt naar 070-3532230. Wij komen dan de deur voor je opendoen.

Mobiele versie afsluiten