Totaal geen draagvlak voor Spuiforum

69% van de Hagenaars is tegen het Spuiforum. Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat in opdracht van 5 oppositiepartijen door Maurice de Hond is uitgevoerd. Onderzoek van OmroepWest een EénVandaag wijst zelfs uit dat 8 op de 10 Hagenaars het Spuiforum niet zien zitten. De 0ppositie eist heropening debat over Spuiforum.

 

Nu ook uit de Omroep West/Een Vandaag-enquete blijkt dat het draagvlak voor het Spuiforum nog verder is afgenomen, eist de oppositie een nieuw debat over het Spuiforum. Maar liefst 79% van de Hagenaars is tegen. Eerder bleek al uit onderzoek door Maurice de Hond dat een overgrote meerderheid (69%) tegen het megalomane cultuurpaleis is.

GroenLinks, PVV, SP, Haagse Stadspartij, en de Partij voor de Dieren willen donderdag verder debatteren over de plannen voor een Spuiforum. De partijen vinden dat er door twee onderzoeken nieuwe feiten boven tafel zijn gekomen.

De vijf oppositiepartijen lieten Maurice de Hond onderzoek doen naar het draagvlak in de stad voor het Spuiforum. Van de ondervraagde Hagenaars bleek 69% tegen de bouw te zijn. Ook Omroep West heeft in samenwerking met EenVandaag het draagvlak in de stad onderzocht, maar liefst 79% van de ondervraagden bleken in dit onderzoek tegen het Spuiforum.

“Uit maar liefst twee onderzoeken blijkt dat er onder de inwoners van Den Haag volstrekt onvoldoende draagvlak is voor de komst van het Spuiforum. Deze nieuwe feiten kunnen de collegepartijen niet naast zich neerleggen”, aldus GroenLinks, PVV, SP, HSP en Partij voor de Dieren.

Het debat moet donderdag a.s. plaats vinden als apart agendapunt bij de gemeentebegroting. Een meerderheid in raad moet met dit verzoek instemmen.

“Het is bekend dat de PvdA-fractie grote twijfels heeft over het Spuiforum. Wij kunnen ons niet voorstellen dat zij de uitslagen van deze onderzoeken willen negeren”, aldus de oppositiepartijen.

Resultaten onderzoek OmroepWest/EenVandaag:

Wat vindt u van dit plan om een nieuw dans- en muziektheater te bouwen op het Spuiplein in Den Haag?
Een goed plan 17.6
Een slecht plan 78.6
Weet niet/ geen mening 3.7

‘In deze tijden van bezuinigingen moet de gemeente geen geld uitgeven aan de nieuwbouw van een theater.’
Mee eens 80.6
Mee oneens 17.9
Weet niet/ geen mening 1.5

‘Een nieuw theater is een goede investering in de toekomst van Den Haag.’
Mee eens 25.4
Mee oneens 70.2
Weet niet/ geen mening 4.4

“Onderzoek: 7 op 10 Hagenaars tegen plan Spuiforum”

5 oppositiepartijen houden onderzoek onder Haagse bevolking

69% van de Hagenaars ziet niets in de plannen voor het Spuiforum. Uit het onderzoek blijkt verder dat 80% van de ondervraagden wel wat ziet in renovatie van de bestaande theaters, of het benutten van leegstaande gebouwen. Ruim driekwart van de ondervraagden vindt het bedrag dat nu is uitgetrokken voor het Spuiforumplan te veel.

De vijf partijen willen dat de discussie over het Spuiforum wordt heropend: “met zo weinig draagvlak beginnen aan zo’n plan is een recept voor ellende. De vraag is wat coalitiepartijen PvdA, VVD, D66 en CDA nu gaan doen: doordouwen of luisteren.” aldus de vijf partijen.

Eerder in 2010 liet de Stemwijzer al zien dat 58% tegen is (van de 90.000 mensen!). De petitie met meer dan 6.000 ondertekenaars in nog geen 2 weken tijd is eveneens een sterk signaal.

Enquete door No Ties (www.peil.nl), gehouden tussen 2 en 4 november 2012

Het college van B&W heeft een ambitieus plan naar de gemeenteraad gestuurd dat voorziet in de realisatie van het zogeheten Spuiforum. Dit culturele verzamelgebouw moet onderdak gaan bieden aan het huidige Nederlands Dans Theater, het Koninklijk Conservatorium en het Residentie Orkest.

Bent u bekend met het voorgenomen plan van het college voor een Spuiforum?
Ja: 52%
Nee: 48%

Bent voor een gemeentelijke investering van 181 mln. in een gebouw voor cultuur?
Ja: 14%
Nee: 76%
Geen mening: 10%

Wat heeft uw voorkeur met betrekking tot de huisvesting van de drie culturele instellingen Nederlands Dans Theater(NDT), het Koninklijk Conservatorium (KC) en het Koninklijk Conservatorium en het Residentie Orkest (RO)?
Renoveren huidige theaters: 40%
Leegstand benutten: 40%
Het voorstel Spuiforum: 11%
Geen mening: 8%

Alles afwegende bent u voor of tegen het voorgenomen Spuiforum?
Voor: 19%
Tegen: 69%
Geen mening 12 %

Stemwijzer Den Haag gemeenteraadsverkiezingen 2010 ingevuld door 89.269 mensen.

Stelling: Aan het Spui moet op de plaats van het Lucent Danstheater en de Anton Philipszaal een groot cultuurgebouw komen.

Eens 22%
Oneens 58%
Geen van beide 20%

Reacties:

1. Op 2012-11-06 15:08:42 schreef E.Danen:
In deze tijd van bezuinigig is het zeker geen goed plan voor het spuiforum.
Stel het maar 5 jaar uit.

Vriendelijke groet,
Els Danen

2. Op 2012-11-27 10:12:53 schreef Jaap van Loenen:

Bij alle besluiten wordt met aantallen geknoeid.
Wat te denken van betaald parkeren, wat in de meeste gevallen betaald zoeken is geworden.
Ook hier was in onze wijk 80 procent tegen!