Top 10 Kieslijst 2018

1. Joris Wijsmuller

Joris is voor dit voorjaar voor de zesde achtereenvolgende keer verkozen tot lijsttrekker van de Haagse Stadspartij. Hij is nu wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid, Cultuur, Bibliotheken en Erfgoed en stadsdeelwethouder Segbroek en schrikt er niet voor terug om in het belang van de stad moeilijke dossiers onder zijn verantwoordelijkheid te nemen. De zestien jaar hiervoor was Joris raadslid (en fractievoorzitter). Voordat hij raadslid werd was hij slotenmaker, timmerman, videotechnicus en fotograaf. Joris werd in 2014 genomineerd voor beste raadslid van Nederland. Hij haalde de laatste 12 en eindigde als de hoogst genoteerde lokale kandidaat van Nederland. In 2011 ontving hij de Haagse Kei en in 2004 werd hij door de Haagsche Courant uitgeroepen tot beste gemeenteraadslid. Hij wordt door vriend en vijand geprezen voor zijn open, eerlijke en inhoudelijke aanpak, zijn lef, zijn tomeloze inzet en zijn grote betrokkenheid. Al 20 jaar geeft hij alles voor de stad.

Joris Wijsmuller

2. Fatima Faïd

Fatima is na vier jaar raadslidmaatschap opnieuw verkiesbaar. Er is volgens haar geen enkele partij in Nederland die werkt en is zoals de Haagse Stadspartij; dat moeten we koesteren maar betekent ook dat we niet ‘stil’ moeten blijven staan. Voordat Fatima raadslid werd werkte zij onder andere als fractievertegenwoordiger, als ambulante hulpverlener en bij een projectorganisatie op het gebied van zorg en welzijn in achterstandswijken. In haar werk hield zij zich bezig met hulpverlening aan vrouwen, meiden en zwerfjongeren. Fatima heeft, na haar jeugd in Zoetermeer, altijd in Den Haag gewoond. Ze heeft hier aan de sociale academie gestudeerd en is sterk in de stad geworteld. Fatima heeft de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd, zowel binnen als buiten de stad. Links en anarchisme – en het balanceren tussen parlementair en buiten parlementair – zijn voor haar daarbij een belangrijk uitgangspunt voor politiek. In haar ogen is de Haagse Stadspartij van oudsher sterk op een aantal thema’s, zoals ruimtelijke ordening, duurzaamheid, vervoer en politiek ‘van onderop’. Ook belangrijk, maar Fatima’s hart ligt toch meer bij de ‘zachte’ thema’s als zorg, jeugd, integratie, racisme en discriminatie, armoede en feminisme.

3. Peter Bos

Peter heeft op alle kandidatenlijsten van de Haagse Stadspartij gestaan en dit is zijn hoogste plek tot nu toe. Hij was oprichter, bestuurder en jarenlang man achter de schermen van de Haagse Stadspartij. De laatste vier jaar is hij raadslid en fractievoorzitter. Peter heeft een arbeidsverleden als adjunct-accountant en muzikant. Hij heeft altijd parttime gewerkt als financieel medewerker en was daarnaast drummer in allerlei bandjes. Hij is geboren en getogen in Zoetermeer en woont sinds 1989 in Den Haag. Vanaf het eerste moment dat Peter in Den Haag kwam werd hij gegrepen door de stad en de mensen die er actief zijn. Via kraakpanden als Iets Vrijers, De Blauwe Aanslag en Brullend Breekijzer is hij zelf actief geworden. Peter vindt het belangrijk dat Den Haag een stevige culturele infrastructuur behoudt. Kunst en cultuur maken Den Haag volgens Peter pas echt tot een stad, zonder kunst loopt de stad leeg en worden saaiheid en fatsoen de norm. Peter’s motto is: Do It Yourself. De stad moet zichzelf ontwikkelen, in goed overleg met alle betrokkenen en zich niet laten ringeloren door projectontwikkelaars met louter winstbejag. Zijn inzet in de raad zal straks als vanouds vooral gericht zijn op een bloeiend kunst-, uitgaans- en cultuurleven, respectvolle ruimtelijke ordening en monumentenzorg en het versterken van bewonersinvloed.

Peter Bos

4. Sanne van der Gaag

Sanne werkte, voordat zij begin 2016 raadslid werd, ruim anderhalf jaar als beleidsmedewerker voor de fractie van de Haagse Stadspartij. Ook was zij actief betrokken bij de oprichting van de jongerenbeweging van de Haagse Stadspartij ‘Jong & Lenig’. Door haar achtergrond als socioloog, met een specialisatie in grootstedelijke sociale vraagstukken, heeft zij veel affiniteit met de verschillende beleidsterreinen in het sociale domein. De zwaartepunten van haar kennisbasis liggen – naast het sociale domein – bij economie, veiligheid en mobiliteit. Naast het raadswerk doet Sanne parttime onderzoek naar de onderkant van de arbeidsmarkt. Sanne is al jaren politiek actief en zet zich als activist vooral in op het gebied van sociale strijd en antiracisme. Deze thema’s komen ook in haar raadswerk naar voren. Ze gaat voor een sociaal rechtvaardig Den Haag met meer invloed voor de bewoners. Zij vindt het belangrijk om de sociaaleconomische tweedeling en kansenongelijkheid tegen te gaan en wil dat er eindelijk iets wordt gedaan aan de enorme segregatie in onze stad. Andere aandachtspunten zijn het demonstratierecht en betuttelende regels die de stad minder levendig maken. Sanne wil de strijd, zeker op haar favoriete portefeuille sociale zaken, graag nog een tijdje voortzetten.

Sanne van der Gaag

5. Gerwin van Vulpen

Gerwin heeft gestudeerd aan de KABK, is freelance communicatieadviseur en als raadslid al zes jaar hét groene gezicht van de Haagse Stadspartij. Voordat Gerwin raadslid werd werkte hij onder andere als (grafisch) ontwerper en modejournalist. Hij woont in de Vruchtenbuurt en houdt zich met name bezig met het groen, stadsbeheer, bouwen, wonen en verkeer. Gerwin houdt van de duinen en het strand en roeit in zijn vrije tijd op zee. Hij ziet de natuur en het groen als belangrijke kwaliteiten van de stad en vindt dat we daar zorgvuldig mee om moeten gaan. Ook wil hij graag de knelpunten op het gebied van de luchtkwaliteit aanpakken omdat alle Hagenaars recht hebben op schone(re) lucht. Om te beginnen zou hij graag zien dat we voor korte ritten in de stad vaker de fiets pakken, ook wil hij het doorgaand verkeer weren uit woonwijken. Den Haag voldoet maar net aan de norm, maar dat wil nog niet zeggen dat de gezondheidsrisico’s zijn verdwenen. Verder ziet hij graag dat Hagenaars meer invloed krijgen op hun leefomgeving.

Gerwin van Vulpen

6. Ineke van den Brûle

Ineke stond de afgelopen twee verkiezingen op de kandidatenlijst voor de Haagse Stadspartij. Ze heeft de eerste anderhalf jaar vanaf de deelname aan de coalitie wel getwijfeld of ze dat nog wel wilde, maar heeft de balans opgemaakt. De Haagse Stadspartij blijft de enige echte progressieve lokale Haagse partij. Met een politieke partij alleen kom je er niet. Actiegroepen, belangengroepen, activisme, buurtgroepen; ze vormen de basis voor verandering. Niet of-of, maar en-en: naast activisme in de stad is steun aan de partij die via de gemeentepolitiek de beste en meeste invloed kan uitoefenen onontbeerlijk. Ineke staat kortom voor een sociale, progressieve, creatieve en groene gemeentepolitiek, ongebonden en los van een landelijke muilkorf of halsband. De Haagse Stadspartij verbindt in Den Haag in haar ogen nog steeds de leukste mensen, is inhoudelijk goed en levert geen half werk. En met die boodschap wil ze – na een lange loopbaan in de sociale advocatuur (zij is advocaat op het gebied van onder meer strafrecht, huurrecht en demonstratierecht) – weer op de lijst, en zelfs op een verkiesbare plaats.

Ineke van den Brûle

7. Barend Jansen

Barend is opgeleid als politicoloog maar heeft ook nog even civiele techniek en fysische geografie gestudeerd. Binnen de Haagse Stadspartij zet Barend zich als actief lid onder andere in voor de werkgroep ruimte. Hij voelt zich aangetrokken door de unieke menging van krakers en kakkers binnen de partij: het establishment uitdagend, maar ook behoudend van wat goed is. Hij houdt zich vooral bezig met ruimtelijke plannen, duurzame verstedelijking en duurzame mobiliteit, ook vanuit zijn werk bij de provincie en voorheen bij het stadsgewest Haaglanden. Barend is ook imker, surfer, bokser en vader van vier kinderen en intensief gebruiker van de stad. Een geboren en getogen Hagenaar/nees die zich graag wil inzetten voor een aantrekkelijker leefomgeving.

Barend Jansen

8. Songul Imak

Songul is zeer gemotiveerd om als raadslid voor de Haagse Stadspartij samen te werken aan het verbeteren van de Haagse Samenleving. Zij vindt het belangrijk om te luisteren naar de wensen en de zorgen van ieder afzonderlijk individu en die te behartigen op een zorgvuldige en rechtvaardige manier. Kwetsbare groepen hebben hierbij in het bijzonder haar aandacht. Omdat Songul in verschillende landen (Pakistan, Bulgarije, Turkije en Nederland) gewoond heeft, weet ze uit ervaring hoe mensen met verschillende achtergronden met elkaar omgaan. Ze heeft veel werkervaring, onder meer in haar huidige functie als ambulante hulpverlener (samenwerken met kwetsbare mensen) en begeleider op een school van moeilijk lerende kinderen. Songul is actief deelnemer aan het Landelijke Platform ‘Eer en Vrijheid’, doet vrijwilligerswerk als voorlichter huiselijke geweld en kindermishandeling (eer gerelateerd huiselijk geweld), en was tot voor kort trajectbegeleider bij een Participatiecentrum . Songul houdt niet van, van boven opgelegde wetten en regels die moeilijk te bewerkstelligen zijn in de praktijk. Zij heeft ervaren dat wanneer men niet vraaggericht optreedt, de problemen blijven bestaan. Songul gelooft dat ieder mens kwaliteiten heeft en van daaruit kijkt ze samen naar de mogelijkheden om die kwaliteiten te benutten.

Songul Imank

9. Joeri Oudshoorn

Joeri heeft zich in verschillende functies ingezet voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarnaast heeft hij een aantal Europese journalistieke projecten gedaan. Joeri gelooft sterk in de kracht van burgers. Wanneer burgers de belangen van anderen niet schaden, dragen ze bij aan een diverse, bloeiende en bruisende stad. We leven in spannende tijden waarin een deel van de bewoners kansen ziet om de maatschappij en de wereld te verbeteren. Anderen zijn aan het overleven. Die spanning is in het gesegregeerde Den Haag extra voelbaar, ook in de Schilderswijk waar Joeri woont. Zijn grootste uitdaging is Den Haag klaar maken voor de snel veranderende wereld: daarvoor zijn transities nodig op het gebied van economie, werkgelegenheid, duurzaamheid en financiën. De politiek is daarin minder ver dan de burger. De afgelopen vier jaar heeft hij zich als raadslid met grote toewijding ingezet om de lokale politiek open te stellen voor deze snel veranderende wereld. Joeri gaat voor een stad waarin burgers centraal staan en initiatief nemen, waar de gemeente dienstbaar is, en waarin iedereen mee kan komen.

Joeri Oudshoorn

10. Olave Basabose

Olave heeft een uitgesproken engagement om verbinding te zoeken. Ze is zelf een product van verbinding, en identificeert zich als zwarte non-binaire, transfemme van Burundese afkomst; haar geaardheid is fluïde. Ze is een verslaafde in herstel; heeft een achtergrond in de psychiatrie zorg en leeft in armoede. Olave is schrijfster, jurist, veganist, sporter en liefhebber van tv, film, muziek, theater en experimentele kunst. Ze is met haar familie naar Nederland gevlucht in de jaren ‘90, is opgeleid in Maastricht en Leiden, opgegroeid in Oostzaan, heeft jaren gewerkt en gewoond in Rotterdam en korte periodes in Alkmaar en Delft. Tegenwoordig woont Olave in Den Haag. Daarnaast heeft ze op 4 continenten geleefd en geliefd. Ze is een caleidoscopische feminist en antikapitalist, tegen de uitbuiting en massa vernietiging van dieren, een bevlogen en verbeten milieuactivist, voor het destigmatiseren en decriminaliseren van sekswerk, voor seksuele- en gender vrijheid. Olave beschouwt sociale zekerheden, mensenrechten en geen luxe. Ze is geen voorstander voor meer of hardere straffen, is voor vergaande decentralisatie, onvoorwaardelijke bijstand en nog zoveel meer. Met andere woorden, Olave is geen lege canvas. Integendeel, ze is eigenwijs, kritisch, en verbinding is voor haar een sleutelbegrip.
Klik hier voor Speech Olave tijdens Transgender Remembrance Day.
Klik hier voor de video opname van die speech.
(foto van Olave is gemaakt door Bas Niemand)

Olave Basabose