Tag

reclame
plaksel - foto nofliknifelje

Meer vrije plakplaatsen

De motie voor uitbreiding van vrije plakplaatsen in de stad is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Daarmee is de Haagse Stadspartij de enige partij die in deze nog prille raadsperiode meerdere successen heeft geboekt. De motie werd aangenomen bij de behandeling van de reclame-nota. Omdat het straatbeeld wordt gedomineerd door commerciële uitingen, terwijl ook niet-commerciële,...
Lees verder