Tag

natuurgebied
Landgoed Ockenburgh

Natuur in Ockenburgh kan gespaard blijven

Tijdens een goed bezochte inloopavond in de Abdijkerk in Loosduinen hebben bewoners ism commissie Loosduinen hun alternatieve plan Nieuw Ockenburgh gepresenteerd. Het plan toont aan dat het wel degelijk mogelijk is om een hotel met dezelfde functies te bouwen zonder het beschermde natuurgebied aan te tasten.   Voor de Haagse Stadspartij is van principieel belang...
Lees verder